Gå til indhold
To kvinder i samtale på campus

Socialt arbejde med børn, unge og familier

Styrk den fagprofessionelle indsats på tværs - til gavn for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner stiller krav til fagprofessionelle om at arbejde inddragende, helhedsorienteret og systematisk og til organisationer om tværgående indsatser. Det sociale arbejde foregår i et samfund, som ændrer sig hastigt og er forankret i organisationer, der har forskellige vilkår og kultur. Det er derfor vigtigt for os at arbejde fleksibelt og dialogisk.

Vi sætter kurs, designer og leverer uddannelse og kompetenceudviklingsforløb, der understøtter jeres strategiske mål og har fokus på at skabe forandringer af værdi og synlig effekt i praksis. Undervejs vil vi løbende, og i tæt samarbejde med jer, justere og tilpasse retningen.

Vi har faglige profiler og specialer inden for blandt andet følgende områder:

Systematisk sagsbehandling, ICS, familiebehandling/terapi, åben dialog, supervision, inddragelse af og samtaler med børn, unge og familier, funktionsnedsættelser, unge i udsatte positioner, teori og metoder i myndighedsarbejde, tværprofessionelt samarbejde, æresrelaterede konflikter, kriminalitets forebyggende indsatser, udviklings- og undersøgelsesarbejde.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi konkret kan samarbejde om jeres aktuelle udfordringer og specifikke kompetencebehov.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Kontakt

Gunvor Gornitzka

Chefkonsulent

+45 51 38 05 13