Gå til indhold
Kvinde i blazer sidder på bænk udenfor og taler med åben bog foran sig

Social- og specialpædagogik

Få metoder, viden og inspiration til arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov og i udsatte positioner.

Aktuelle dagsordener som inklusion, rehabilitering og tidlig indsats stiller store krav til personalet i pædagogiske institutioner. Viden, der før blev karakteriseret som højt specialiseret, er nu en nødvendig del af det pædagogiske felts almene kompetencer. Alle professionelle skal kunne arbejde kvalificeret med at gøre børn, unge og voksne med særlige behov så livsduelige og deltagende som muligt og sikre, at de udfordres tilpas i spændingsfeltet mellem kompenserende og involverende pædagogik.

Eksperter fra Københavns Professionshøjskole kan understøtte jer i arbejdet med at udvikle stærkt reflekterende praktikere og professionelle læringsfællesskaber, der integrerer solid special- og socialpædagogisk viden systematisk i en sammenhængende indsats for målgruppen.

Eksempler på forløb

 • Skræddersyede kurser i neuropædagogik og socialkognitive udviklingsforstyrrelser (ADHD og Autisme)
 • Mentaliseringsbaseret miljøterapi og professionel relationskompetence
 • ’Alle i mål’ – faglig progression for de mest kognitivt udfordrede
 • Styrkelse af sammenhængen mellem behandling og undervisning på dagbehandlingsskole
 • Komplekse kommunikationsbehov og pædagogiske handlemuligheder
 • Strategi for arbejdet med inklusion i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse – fælles værdigrundlag og metoder blandt personalet
 • Sammenhængende tidlig indsats i dagtilbud – interaktioner og læringsmiljøer af høj kvalitet
 • Metodeudvikling på opholdssteder
 • Omstilling af PPR – fra udredning til mere konsultativ praksis

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontakt

Rasmus Anker Bendtsen

Chefkonsulent

+45 41 89 81 73

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28