Gå til indhold

Information om coronavirus

På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Social- og specialpædagogik

Søger I ny viden, nye metoder og konkret inspiration i arbejdet med børn, unge eller voksne med særlige behov og i udsatte positioner?

Kompetencekravene på de pædagogiske områder forandrer sig hurtigt i takt med lokale udviklingsbestræbelser og nye politiske initiativer. Med udgangspunkt i jeres virkelighed skræddersyr vi sammen praksisnær kompetenceudvikling, sparring og organisationsudvikling, der fremmer trivsel, læring og engageret deltagelse både for målgruppen og de professionelle.

Eksempler på forløb

  • Styrket dagbehandling og skole
  • Øget inklusion i dagtilbud og skole – værdier og metoder
  • Inklusion og særlige behov i FGU og ungdomsuddannelserne
  • Kvalitet i specialundervisningen
  • Tidlig indsats i dagtilbud
  • Kultur- og metodeudvikling på opholdssteder
  • Omstilling af PPR
  • Voksne med AST og ADHD
  • Børn og unge med AST og ADHD

Kontakt

Rasmus Anker Bendtsen

Chefkonsulent

+45 41 89 81 73

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28