Gå til indhold
Kvinde og mand i samtale

Tidlig indsats – De små børns velfærd

Styrk det tværprofessionelle samarbejde, og skab bedre betingelser for sund udvikling og trivsel for alle 0-6-årige børn og deres familier.

Den rigtige tidlige indsats understøtter barnets muligheder for at klare sig godt senere i livet. En tidlig indsats skal have fokus på barnet i et hverdagsperspektiv, gå på tværs af faggrænser og have barnet og familien i centrum.

Det handler om at skabe bedre vilkår for alle børn, og her er det helt afgørende, at de velfærdsprofessionelle bruger deres faglighed, reagerer, skaber samarbejde på tværs af fag og sektorer og nedbryder de barrierer, som kan stå i vejen for den rigtige indsats.

Det kan vi hjælpe med.

På Københavns Professionshøjskole kombinerer vi fagspecifik viden om børns udvikling og trivsel på almen-, social- og specialområdet med en tværprofessionel tilgang, hvor vi samtænker faglig ledelse, pædagogik, læring, sundhed og det sociale område – når det giver mening i organisationen og i praksis.

Vi tilbyder samarbejde med jer i form af praksisnære undervisnings- og udviklingsforløb, som understøtter de igangværende kommunale og regionale indsatser.

Det kunne fx være inden for:

 • Tværfagligt samarbejde om familier i udsathed – på tværs af barnets kontekster
 • Tidlig opsporing på almenområdet fx via fremskudte socialrådgivere, samarbejde mellem professionerne i praksis og forældresamarbejde
 • Fagprofessionelles kommunikative evner og relationskompetencer – i forhold til børnene, deres forældre, kolleger, andre fageksperter og internt i organisationen
 • Børns trivsel, udvikling og læring – stimulering, sansemotorik og sprogtilegnelse
 • Opbygning af tværfaglig organisatorisk kapacitet og understøttelse af den faglige ledelse

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Kontakt

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28