Gå til indhold

Information om coronavirus

Kvinde og mand i samtale

De små børns velfærd

Styrk det tværprofessionelle samarbejde og skab bedre betingelser for sund udvikling og trivsel for alle børn og familier på 0-6-årsområdet.

Det er velkendt, at de velfærdsprofessionelle, som barnet møder de første år i livet, spiller en stor rolle for dets udvikling og trivsel. Tidlige indsatser skal skabe bedre vilkår for alle børn og unge, og det kan være helt afgørende for barnets videre udvikling, at de velfærdsprofessionelle arbejder tæt sammen på tværs af fag og sektorer.

På Københavns Professionshøjskole har vi fagspecifik og specialiseret viden på 0-6-års-området og en tværprofessionel tilgang, som kvalificerer os til at understøtte de igangværende kommunale og regionale indsatser bredt. Tidlige indsatser kalder på et fokus på barnet – på tværs af faggrænser – og ud fra barnets og familiens perspektiv.

På praksisnære forløb hjælper vi jer med at styrke arbejdet med:

 • Tværfagligt samarbejde omkring familier i udsathed – på tværs af barnets kontekster
 • Tidlig opsporing på almenområdet fx via fremskudte socialrådgivere, samarbejde mellem professionerne i praksis og forældresamarbejde
 • Fagprofessionelles kommunikative evner og relationskompetencer – i forhold til børnene, deres forældre, kolleger, andre fageksperter og internt i organisationen
 • Børns trivsel, udvikling og læring – stimulering, sansemotorik og sprogtilegnelse
 • Opbygning af tværfaglig organisatorisk kapacitet og understøttelse af den faglige ledelse

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontakt

Stine Stenholt Nielsen

Konsulent

+45 51 63 25 93

Morten Bruun Petersen

Chefkonsulent

+45 51 38 03 23