Gå til indhold

Nye regler om forebyggelse af magtanvendelse

Temadag om varetagelsen af omsorgspligten over for den sygdomsramte med demens og hensynet til andre.

På dagen arbejdes der med omsætningen af hensynene bag reglerne om magtanvendelse over for voksne i Serviceloven.

Der fokuseres især på to aspekter

  • De bærende værdier for magtanvendelse – at magtanvendelsen må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller af hensynet til andre.
  • Betydningen af de ændrede kompetencer i den gældende lovgivning.

Ændringerne i reglerne har betydet, at hensynet til andre – herunder fællesskabet på et bo- eller dagtilbud – står langt tydeligere i reglerne, end det gjorde tidligere. Samtidig er synet på hvilke handlinger, der er omfattet af omsorgspligten, og hvilke der indebærer magtanvendelse, ændret. Endelig er det i langt højere omfang frontpersonalet, der skal håndtere de ofte komplicerede situationer i det daglige arbejde – som akutte beslutninger.

Det faglige indhold

På kurset bliver de nye aspekter af reglerne gennemgået med særlig vægt på de bærende hensyn og de nye roller, ændringerne i ansvaret har medført. Der lægges også vægt på, hvordan man i praksis kan klæde medarbejderne på til at arbejde aktivt med lovgivningen, så det bliver en integreret del af hverdagen.

Program for dagen

8:30: Ankomst og morgenkaffe

9:00: Kort introduktion til den nye opdeling og de nye begreber i lovgivningen, herunder hvem der er omfattet v. jurist, Susanne Wiederquist

Hvordan tolker man begreberne i reglerne og dialogen i praksis om det faglige skøn?
v. jurist Susanne Wiederquist og adjunkt Gry Segoli

Gruppedrøftelse om begrebsafklaring

11:30: Frokost

12:15: Hvilke interesser er i spil, og hvilke hensyn skal tages. Hvordan arbejder vi med dialogen i praksis?
v. jurist Susanne Wiederquist og adjunkt Gry Segoli

Gruppedrøftelse om dialogbaseret praksis

13:40: Kaffepause

De magtfulde ord – hvordan vejleder vi personalet om dokumentationen?
v. jurist Susanne Wiederquist

14:45: Opsamling på kursusdagen og tak for i dag
v. jurist Susanne Wiederquist og adjunkt Gry Segoli

Det får du ud af kurset

På kurset bliver du indført i de nye magtanvendelsesregler, og du får viden og praksistræning i, hvordan du kan støtte, rådgive og vejlede de borgere, pårørende og kolleger, du er i kontakt med, så de får den nødvendige hjælp til at forebygge og håndtere magtanvendelsessituationer. Samtidig får du mulighed for at ide- og erfaringsudveksle med de øvrige kursister fra det psykosociale felt og demensområdet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, der i forskellig sammenhæng er i kontakt med borgere med psykiske eller sociale vanskeligheder, udviklingshæmning eller demens. Det kan fx være medarbejdere og ledere på krisecentre, botilbud, psykiatrien, i misbrugsbehandlingen, hjemmeplejen eller plejecentre.

Kontakt

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24