Gå til indhold

Information om coronavirus

Københavns Professionshøjskole

Virtuel coaching

Styrk din kommunikation og få udvidet dine perspektiver på dine handlemuligheder

Hvad er virtuel coaching?

Virtuel coaching er en udviklingsmetode, hvor du sammen med en professionel samtalepartner arbejder med de aspekter i din ledelsesopgave, som du oplever dig udfordret på – eller ønsker at dygtiggøre dig indenfor. Samtaler foregår virtuelt.

Metoden består af:

  • en for-samtale, hvor mål og rammer for coachingen fastlægges (½ time)
  • en samtalerække på fx 3 samtaler, hvor du sammen med din samtalepartner udforsker dine problemstillinger eller dit udviklingsønske, og sammen identificerer forskellige perspektiver, forholdemåder og handlemuligheder
  • en efter-samtale, hvor forløbet evalueres med sigte på at udpege de næste gode skridt.

Hvad får du ud af det?

Virtuel coaching trækker på de samme tilgange og greb, som coaching normalt anvender, men hvor samtalerne her foregår i et virtuelt rum. Coachingsamtaler i det virtuelle format tilbyder dog fortsat et tillidsfuldt rum, hvor du kan arbejde systematisk med at udforske og udvikle de aspekter af dit ledelsesarbejde, som opleves udfordrende eller kalder på nye tilgange. Coachingen bidrager til, at du i en tid med helt nye ledelsesmæssige udfordringer fortsat kan:

  • Styrke din viden om sammenhængen mellem dét, du vil og dét, du gør.
  • Fordybe dig i dine ledelsesmæssige målbilleder via refleksive samtaler med en solidarisk samtalepartner
  • Få udvidet dine perspektiver på dine handlemuligheder og dit handlerepertoire
  • Styrke dit kommunikation

Hvad koster det?

Prisen for et forløb bestående af en for-samtale (½ time), 3 virtuelle samtaler (á 1 time pr. gang) og en evaluerende samtale (½ time) er DKK 10.000,- inkl. moms

Kontaktperson

Line Arnmark

Chefkonsulent

+45 51 63 27 88