Gå til indhold
Facade på KP

Ledercoaching

Coaching giver dig mulighed for at drøfte dine problemstillinger og dine handlemuligheder med en professionel samtalepartner.

På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi individuel ledercoaching og coaching af ledergrupper. Som leder skal du hele tiden træffe valg, der har betydning for den enkelte medarbejder, organisationen og dig selv.

Med ledercoaching får du en professionel samtalepartner, der kan give dig nye perspektiver, klarhed og et tydeligere beslutningsgrundlag. Med et coachingforløb opnår du fokuseret udvikling af dine lederkompetencer og sparring på konkrete ledelsesudfordringer.

Det faglige indhold

Fokus er på:

 • værdirefleksion
 • identitetsarbejde
 • iagttagelse af den organisatoriske sammenhæng du/I skal fungere i og med
 • at kvalificere til at understøtte organisationens kerneopgave
 • at træffe valg
 • at leve et hensigtsmæssigt arbejdsliv

Der kan være mange forskellige årsager til at søge coaching, men for det meste er der et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre.

Det får du ud af forløbet

Ledelsescoaching handler om, at individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker. Derfor fokuserer vi der, hvor du og dine medarbejdere har jeres fokus – for det er der, hvor de bedste resultater skabes.

Individuelle coachingforløb kan bidrage til at du kan:

 • navigere som faglig leder i et komplekst landskab
 • skabe forandring, nå dine mål og hjælpe andre til at nå deres mål
 • blive bedre til at håndtere svære samtaler og konflikter
 • fremme din egen arbejdsglæde og dit overskud
 • skabe mere balance mellem dit arbejde og privatliv
 • forbedre din kommunikation og skabe stærkere relationer

Virtuel coaching

Vores virtuelle coaching trækker på de samme tilgange og greb, som coaching normalt anvender, men hvor samtalerne her foregår i et virtuelt rum. Coachingsamtaler i det virtuelle format tilbyder dog fortsat et tillidsfuldt rum, hvor du kan arbejde systematisk med at udforske og udvikle de aspekter af dit ledelsesarbejde, som opleves udfordrende eller kalder på nye tilgange.

Målgruppe

Vi coacher og rådgiver ledere individuelt og ledergrupper på alle niveauer fra alle sektorer.

Praktisk information

Coachingen foregår som udgangspunkt på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N. Forløbet kan også tilrettelægges virtuelt efter nærmere aftale.

For mere information om coachingforløbet, kontakt vores coaches nederst på siden.

Pris

Individuelt coaching forløb:

Prisen for et klippekort er 5 x 1½ time til en samlet pris på:

 • 11.000 kr. ekskl. moms
 • 13.750 kr. inkl. moms

Klippekortet kan benyttes af flere fra samme virksomhed.

Coachingforløb for ledergrupper:

Prisen for et klippekort er 5 klip á 2,5 time til en samlet pris på:

 • 25.000 kr. ekskl. moms
 • 31.250 kr. inkl. moms

Virtuelt coachingforløb

Prisen for et virtuelt forløb bestående af en forsamtale (½ time), 3 virtuelle samtaler (á 1 time pr. gang) og en evaluerende samtale (½ time) er 7.500 kr. ekskl. moms, 10.000 kr. inkl. moms.

Coachingprofiler

Vores ledelsescoaches er forankret i en stærk praksiskultur, som underviser på diplomuddannelsen i ledelse, på vores toplederforløb KIOL og ved store organisations- og ledelsesudviklingsprojekter.

rihs@kp.dk
Tlf.: 24 29 64 54

Uddannelsesbaggrund:

Cand.Merc.HRM – sidefag i pædagogisk psykologi
Supervisionsuddannelse fra et systemisk, narrativt og eksistentielt perspektic – Inpraxis
Konsulentuddannelse med fokus på coaching – Rambøll Management
Ledelseserfaring: Mange års projektledererfaring på ledelses- og organisationsudviklingsopgaver.

Jeg har stor erfaring med individuel coaching af ledere på alle niveauer i styringskæden samt med coaching af ledergrupper. Yderligere har jeg arbejdet med supervision og konsultation af forskellige faggrupper.

Som samtalepartner arbejder jeg med et bredt repertoire af kommunikative greb, som bygger på forskellige perspektiver. Min coaching har et pragmatisk afsæt, hvor der fokuseres på den enkelte leder og på at opbygge en tillidsfuld relation med rum til refleksion, nye erkendelser, eksperimenter, udvikling og læring.

Som coach bringer jeg mig selv i spil som rammesætter for samtalen med henblik på at udvikle et læringsrum. Jeg bringer også mine egne perspektiver og faglighed i spil, hvis det vurderes at kunne bidrage til lederens inspiration og læring.

Portræt af Rikke Horup Sørensen

liar@kp.dk
Tlf: 51 63 99 00

Uddannelsesbaggrund:

Cand. Scient. Pol., Københavns Universitet
Diplom i ledelse, Ålborg Universitet/DJØF

Ledelseserfaring

Mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling som både leder og chefkonsulent. Inden for ledelsesområdet er jeg især optaget af faglig og strategisk ledelse, organisatoriske læreprocesser og den relationelle del af ledelsesarbejdet.