Gå til indhold
Kvindelig leder

Ledelse

Få hjælp til udvikling af jeres ledelse og organisatoriske kapacitet.

Ledere på alle niveauer og i alle dele af velfærdssamfundet står med ansvaret for komplekse og vigtige opgaver: Kravene til service for borgere og brugere udvikler sig, og lederne skal sikre at kravene bliver omsat til ny praksis i velfærdsområderne. Samtidig er det forventningen, at der leveres stabilt og med mere kvalitet for pengene. Derfor er dygtig ledelse, bæredygtige organisationer og kompetente og motiverede medarbejdere helt afgørende. Det gør ledelses- og organisationsudvikling til en klog investering.

Som professionel udviklingspartner har vi på KP solid erfaring med at arbejde tæt sammen med ledere fra alle velfærdsområder og fra alle niveauer i styringskæden. Vi tilbyder at understøtte jeres arbejde med at opbygge den organisatoriske kapacitet, der skal til for at møde de aktuelle udfordringer, og vi hjælper jeres ledere med at forankre de udviklingsindsatser, der igangsættes, så de kan blive omsat til en ny ønsket praksis.

Vi har dybdefaglig viden om ledelse inden for en række områder: skole, dagtilbud, ældre- og sundhed, kultur, det sociale område samt erhvervsskole/FGU. Det betyder, at vi kan sammensætte konsulentteams, som kan støtte jer netop der, hvor I er, og i forhold til netop den kerneopgave og de medarbejdere, der er tale om – uanset om der er brug for et tværfagligt eller et sektorspecifikt perspektiv.

Med udgangspunkt i den nyeste viden om ledelse leverer vi forløb af stor faglig tyngde inden for bl.a.:

 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Opbygning af den samlede organisatoriske kapacitet – herunder kvalitetsudvikling,  samarbejdskompetencer og viden om, hvordan ny læring kan bringes i spil
 • Faglig ledelse – tæt på kerneopgaven
 • Forankring og implementering – f.eks. i forbindelse med reformer
 • Ledertalentudvikling / førlederforløb og kvalificering af organisationens rekrutteringsgrundlag
 • Ledelse af social kapital

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Offentlig ledelse på højt niveau – KIOL Executive

KIOL er et executive lederudviklingsforløb henvendt til offentlige ledere på højt niveau. Nye forskningsresultater, teorier, metoder og praksiserfaringer bliver løbende integreret i programmet.

Sparring, feedback og coaching til dig som leder

Vi tilbyder også supervision, skyggesparring og feedback samt coaching til dig som leder – individuelt eller sammen med dit team. Er du interesseret i et virtuelt forløb, er det også en mulighed. Læs mere om de forskellige former for personlig lederudvikling:

Fem greb til bedre dagtilbudsledelse

Bring ’den styrkede pædagogiske læreplan’ i spil og skab kvalitetsudvikling i institutionen.

Kontaktpersoner

Herunder finder du kontaktpersoner for de fagområder, vi har ekspertise indenfor.

Ledelse på dagtilbudsområdet og på tværs af sektorer:

Pia Gelardi

Chefkonsulent

+45 24 29 64 36

Ledelse på kulturområdet og sundheds- og ældreområdet:

Carina Starostka Villadsen

Chefkonsulent

+45 51 38 05 36

Ledelse på erhvervsskole- og FGU-området:

Ole Thestrup Schmidt

Chefkonsulent

+45 51 63 26 07

Ledelse på skoleområdet:

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18

Ledelse på det sociale område:

Ida Holst Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 63 26 62

KIOL Executive:

Rikke Horup Sørensen

Lektor

+45 24 29 64 54