Gå til indhold
Kvinde arbejder i laboratorium

Laboratorie- og sundhedsteknologi

Få kompetente medarbejdere, som kan bidrage kvalificeret til løsning af laboratoriefaglige opgaver.

Udviklingen på det laboratorieteknologiske område stiller store krav til specialiserede kompetencer hos laboranter, bioanalytikere, teknikere og procesteknologer.

På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi forskningsbaseret efter- og videreuddannelse til medarbejdere, som arbejder med laboratorie-, sundheds- og bioteknologi samt kemisk og farmaceutisk produktion, analyse og forskning i den offentlige og private sektor.

Fagligt fundament og nye metoder
Vi medvirker til at sikre, at jeres medarbejdere får et stærkt fagligt fundament samtidig med, at de bliver klædt på til fremtidens teknologier og analysemetoder. De får bl.a. kompetencer til at arbejde med programmering af højteknologisk udstyr og indføring i de nyeste metoder inden for blandt andet molekylær- og genteknologi og andre specialiserede områder.

Vi kan designe forløb, som passer til jeres arbejde i laboratoriet, og vi understøtter implementering af ny viden, nye teknologier og værktøjer, så de bliver en naturlig del af hverdagen i laboratoriet.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med at:

 • styrke jeres medarbejderes viden inden for grundlæggende fag som analytisk kemi, matematik, statistik, forsøgsplanlægning, biokemi, celle- og molekylærbiologi samt laboratorie-, sundheds- og bioteknologi
 • bibringe jeres medarbejdere redskaber, som kan bruges i opgaveløsningen i laboratoriet
 • understøtte udviklingen af jeres medarbejderes evner til at reflektere over løsninger på udviklingsorienterede og praksisnære problemstillinger

Eksempler på skræddersyet uddannelse

Kompetenceudvikling i proteinkemi

Vi har gennem en årrække kompetenceudviklet laboranter inden for specialiseret proteinkemi. Undervisningen afholdes hos jer og på tidspunkter, der tilgodeser jeres arbejdsgange, opgaver og processer.

QC og statistik

Vi har tilrettelagt uddannelser i QC og statistik for virksomheder, som oplever, at de får en styrket medarbejdergruppe, som arbejder kompetent med beregning og fortolkning af statistisk analyse. Medarbejderne bliver kvalificeret til i højere grad at kunne opstille forsøgsplaner selvstændigt og bidrage til bearbejdning og præsentation af forsøgsresultater.

Sundhedsteknologi

I samarbejder med de laboratorieteknologiske specialer på hospitalerne har vi udviklet og afholdt højt specialiserede moduler som kompetencegivende videreuddannelse inden for diplomuddannelserne.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Kontakt

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03