Gå til indhold

Supervision på beskæftigelsesområdet

Brug supervision til at styrke implementering af specifikke faglige tilgange og metoder og til at styrke den beskæftigelsesfaglige kvalitet i arbejdet

Københavns Professionshøjskole tilbyder supervision fra en række kompetente og erfarne supervisorer med socialfaglig, psykologfaglig og anden relevant professionsbaggrund. Alle vores supervisorer har praksiserfaringer inden for socialt arbejde og en uddannelse eller specialistgodkendelse som supervisor.

Vi tilbyder alle nye rekvirenter et uforpligtende møde med supervisor, hvor rammer, metode og form uddybes og afstemmes med de konkrete behov.

Hvad er supervision

Supervision er et struktureret refleksions- og læringsrum, hvor den professionelle gennem dialog med supervisor og eventuelt en supervisionsgruppe reflekterer over sin indsats på såvel det faglige som på det relationelle plan.

Supervision bidrager til:

  • nye forståelser og perspektiver
  • nye handlemuligheder
  • implementering af specifikke faglige elementer eller metoder
  • et sundt arbejdsmiljø
  • faglig kvalitet og gennemskuelighed i forhold til valg og dispositioner

Arbejdspladsens udbytte

Udbyttet af supervision er, at medarbejderne udvikler øgede handlekompetencer og styrket kvalitet i arbejdet.

Målgruppe

Beskæftigelsesfaglige medarbejdere, ledere, mellemledere og som arbejder inden for beskæftigelsesområdet.

Kontakt

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15