Gå til indhold

Information om coronavirus

På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk

Grundskole

Vi designer og gennemfører skræddersyet kompetenceudvikling og udviklingsforløb for skolens professionelle - lærere, pædagoger, skolens ledelsesteam og kommunale medarbejdere inden for skole og læring.

Skolen er en af vores vigtigste samfundsdannende institutioner, og vi vil være med til at løfte skolen for at styrke elevernes dannelse, læring og trivsel. Det kan kun ske i et tæt samarbejde med skoleledere, lærere, pædagoger og kommunale medarbejdere. Derfor indgår vi i tætte partnerskaber for at udvikle stærke pædagogiske, vidensbaserede og levedygtige løsninger med synlig effekt.

Alle forløb er tilpasset, så de understøtter jeres organisering i fagteams eller årgangsteams, som enkelte skoler eller klynger af skoler.

Godt at vide

Med afsæt i jeres behov og økonomiske ramme går vi i dialog om mulighederne for finansiering af jeres kompetenceforløb, og i fællesskab sammensætter vi den optimale kombination af læringsmål og aktiviteter.

Vi giver jer et realistisk og gennemsigtigt budget, så I altid ved, hvad I kan forvente af os. Vi hjælper også gerne med beregning af omkostningerne i jeres organisation i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb fx til vikardækning eller projektledelse.

Fonde og puljer giver mulighed for finansiel støtte til projekter inden for skoleområdet. Vi hjælper gerne med at identificere relevante fonde og tilbyder sparring til at udarbejde ansøgninger.

I et skræddersyet forløb er det jeres pædagogiske, didaktiske og organisatoriske behov, der står i centrum i design, gennemførsel og opfølgning. Tæt samarbejde sikrer forankring hos medarbejdere – desuden giver det os mulighed for at justere på forløbet undervejs, når vi i fællesskab bliver klogere på, hvad der virker.

Dialog er altafgørende. Derfor tegner vi ikke et ideelt forløb på forhånd, men sammensætter aktiviteterne sammen med jer, så vi bedst muligt møder jeres specifikke behov.

Kontakt

Helle Marstal

Videreuddannelsesleder

+45 41 89 71 87

Det pædagogiske læringscenter

KP tilbyder uddannelses- og udviklingsforløb, sparring og konsulentbistand til medarbejdere og ledere i pædagogiske læringscentre (PLC).