Gå til indhold
To personer sidder i en samtale udenfor på en bænk med hver deres bærbare computer og telefon

Grundskole

Styrk elevernes læring og trivsel gennem høj faglighed, professionel dømmekraft og et stærkt fundament for skolens organisatoriske udvikling.

Grundskolens opgave er betydningsfuld og kompleks. Lærere og pædagogers hverdag er kendetegnet ved faglighed, der skal spænde både bredt og dybt, krav om nye tværfagligheder og stor diversitet i elevgruppen. Det kalder på tæt samarbejde, organisatorisk forståelse og tydelig ledelse.

På KP arbejder vi sammen med skoler og kommuner om at sætte elevernes læring og trivsel som et tydeligt fokus i udviklingsindsatserne. Det kræver lærere, pædagoger og ledelser med høj faglighed, solid professionel dømmekraft og stærke samarbejdskompetencer. Vi hjælper med at udvikle og forankre bæredygtige organisatoriske strukturer, der understøtter det tværprofessionelle samarbejde om systematisk, vedvarende udvikling og forbedring af undervisning og pædagogiske aktiviteter.

Vi hjælper med udviklingsforløb inden for blandt andet:

 • Professionelle læringsfællesskaber
 • PLC, ressourcepersoner og vejledningskultur
 • Co-teaching og samarbejde på tværs af fagligheder
 • Inklusion og deltagelsesmuligheder i skolens faglige og sociale fællesskaber
 • Sprog som adgang til læring og fællesskab
 • Science og teknologiforståelse
 • Skolens fag og fagdidaktik

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontaktpersoner

Nedenfor finder du kontaktpersoner for en række fagområder inden for skoleudvikling.

Professionelle læringsfællesskaber, ressourcepersoner, vejledningskultur, co-teaching, skolens fag:

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16

Inklusion og deltagelsesmuligheder:

Morten Bruun Petersen

Videreuddannelsesleder

+45 51 38 03 23

Cille Iversen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 84

Sprog som adgang til læring og fællesskab, børn og unges sprog, dansk som andetsprog:

Mette Ginman

Lektor

+45 41 89 71 63

Science, naturfag og teknologiforståelse:

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16

Fagdidaktik, skoleudvikling:

Dorte Østergren-Olsen

Lektor

+45 41 89 73 82

Det pædagogiske læringscenter

KP tilbyder uddannelses- og udviklingsforløb, sparring og konsulentbistand til medarbejdere og ledere i pædagogiske læringscentre (PLC).

Ordblindhed i grundskolen

På KP har vi et stærkt miljø på ordblindeområdet. Vi har mange års erfaring med kompetenceudvikling af lærere og ledere i grundskolen. Vi tilbyder uddannelse for den enkelte og organisations- og kvalitetsudvikling for hele skolen eller på kommunalt niveau.