Gå til indhold

Kompetenceudviklingsforløb for vejledere for kontorelever (kan rekvireres)

Lær at løse juridiske problemstillinger ved hjælp af den juridiske metode og at læse og anvende lovgivning og andre regler korrekt

Om kurset

Det får du ud af kurset

Organisationen

Mere professionelt vejlederkorps som er bevidste om den nye elevprofil, kender egen rolle og får værktøjer til at tilrettelægge mere hensigtsmæssige læringsrejser og ved hvordan man evaluerer.

Vejlederne

  • Du bliver mere bevidst om din rolle som vejleder, du får værktøjer til at udfylde den og vi øver svære situationer
  • Du får viden om og værktøjer til at designe og gennemføre elevforløb, som tager højde for elevernes forskellige læringsstile.
  • Du lærer at bryde praktikmål ned i læringsaktiviteter og tilrettelægge læringsrejser.
  • Du får værktøjer til at evaluere forløbene og får viden om hvad og hvordan du kan finde tegn på læring.

Det faglige indhold på kurset

Model over forløbet for kompetenceudvikling

Undervisningen foregår over fem halve dage.

Om undervisningen

Undervisningsformen er stærk involverende og tager udgangspunkt i egen praksis. Hvert tema og emne indledes med en ”gøre – øvelse” så de nye kompetencer trænes.

Der er tale om et forløb, hvor aktiviteter imellem undervisningsgangene er en forudsætning for godt udbytte og god forankring i organisationen.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til større organisationer som har mange kontorelever, hvor man ønsker en professionalisering af denne opgave.

Kurset henvender sig til elevvejledere som har det daglige ansvar for eleverne og elevforløbene

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55