Gå til indhold

Juridisk metode

Lær at løse juridiske problemstillinger ved hjælp af den juridiske metode og at læse og anvende lovgivning og andre regler korrekt

Om kurset

Du får en grundlæggende indføring i juridisk metode og lærer at identificere og løse retlige problemer.

Desuden får du indsigt i juristers værktøjer, så du bedre kan gå i dialog om juridiske problemstillinger.

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen bliver i stand til bedre at kunne forstå og anvende lovgivning og kan derved sagsbehandle mere effektivt. Medarbejderen vil have lettere ved at indgå i dialog med juridiske samarbejdspartnere.

Det faglige indhold

På dette kursus lærer du den juridiske metode, der er fundamentet, når du træffer afgørelser og løser juridiske problemstillinger. Vi stiller skarpt på kravene til lovhjemmel og på metoderne til at fortolke korrekt. Derudover ser vi på betydningen af administrativ praksis og retspraksis samt de forskellige retskilder og deres sammenhæng og betydning. Vi gennemgår følgende emner:

  • Legalitetsprincippet – hjemmel
  • Den retlige trinfølge – retsreglernes rangorden
  • Det juridiske sprog
  • Fortolkningsreglerne, herunder EU-konform fortolkning
  • Saglighedsprincipperne i et skøn
  • Retspraksis – dommes betydning for fremtidig retsanvendelse
  • Betydningen af europæisk og international ret

Hvem deltager?

Du er ansat i den offentlige forvaltning og anvender lovgivning i dit arbejde, eller du samarbejder med jurister.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55