Gå til indhold

Barselsregler i det offentlige

Få et overblik over barselsreglerne i det offentlige og indsigt i, hvad fleksibel barsel egentlig er, og hvordan den kan håndteres på Københavns Professionshøjskole.

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne om barsel på det offentlige område. Kurset har fokus på de rettigheder og pligter, der påhviler medarbejdere i forbindelse med barsel herunder rammerne for hvad arbejdsgiver og medarbejder kan aftale i forhold til afvikling af barsel.

Det faglige indhold

Kurset giver dig indblik i de rettigheder, pligter og aftalemæssige muligheder, som medarbejderen har i forbindelse med et barselsforløb. Vi tager udgangspunkt i barselsloven og de offentlige aftaler om barsel. Du får blandt andet indblik i:

 • sammenhængen mellem barselsloven og de offentlige aftaler om barsel mv.
 • betingelser for lønnet barsel og arbejdsgivers adgang til refusion
 • graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov
 • adoptionsorlov
 • barsel som feriehindring – hvad betyder det i praksis
 • forlængelse af orlov
 • rets- og aftalebaseret udskydelse af orlov
 • genoptagelse af arbejdet under orlov
 • varslingsreglerne
 • sygdom i forbindelse med graviditet og barsel
 • medarbejderens beskyttelse mod afsked mv. under orlov
 • hvad sker der på området – f.eks. nye regler om fædreorlov i horisonten

Det får du ud af kurset

Efter kurset har du et overblik over reglerne om barsel på det offentlige område, herunder medarbejderens rettigheder og rammerne for aftaler om afvikling af barsel. Du har blandt andet viden om:

 • hvornår en medarbejder blot kan varsle et ønsket barselsforløb, hvornår forløbet skal aftales med arbejdsgiver, og hvornår et ønsket forløb ikke kan gennemføres
 • forskellen på graviditets-, barsels og forældreorlov og hvilke regler, der knytter sig til de respektive perioder
 • hvilke muligheder en medarbejder har for at genoptage arbejdet under en planlagt barsel, og i hvilke tilfælde medarbejderen kan/ikke kan gemme sin barsel til senere afvikling
 • hvilken betydning det har for medarbejderens rettigheder, hvis denne eller barnet bliver syg på forskellige tidspunkter i forbindelse med graviditeten/orloven
 • de grundlæggende betingelser for lønnet barsel, og hvorfor det er vigtigt at sikre, at der er dagpenge tilbage til den, der ønsker at holde lønnet barsel til sidst i forløbet
 • arbejdsgivers adgang til refusion fra medarbejderens bopælskommune

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan styrke kvaliteten i administration af barselssager, herunder bl.a. at sikre, at udfærdigelsen af skabeloner mv. understøtter tilstrækkelig dokumentation, korrekt vejledning og den berettigede refusion

Målgruppen

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere f.eks. HR-medarbejdere eller andre nøglepersoner, der kommer i berøring med arbejdspladsens barselssager.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55