Gå til indhold

Administrativ regulering (kan rekvireres)

Få indsigt i grundlæggende regler omkring bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger

Om kurset

På kurset gennemgås regler og principper for udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, ligesom der benyttes cases fra praksis og virkelighedsnære eksempler.

På kurset vil vi tage fat i følgende emner:

  • Valg af forskriftstype
  • Krav til systematik og sprog
  • Forholdet til grundloven
  • Betydningen af almindelige retsgrundsætninger, herunder særligt legalitetsprincippet
  • Delegation
  • Sanktioner
  • Ikrafttræden og overgang

Deltagerne arbejder i grupper og laver bekendtgørelser mv. i caseform. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, oplæg, øvelser og diskussioner.

Det får du ud af kurset

Du tilegner dig viden om og færdigheder til at anvende de grundlæggende regler og principper for udarbejdelse af administrative forskrifter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i departementer og styrelser mv., der er eller forventer at blive beskæftiget med udarbejdelse af administrative forskrifter. Kurset er også relevant for tilsvarende medarbejdere i den kommunale forvaltning.

Underviser

Kontorchef Henrik Hjort Elmquist, Justitsministeriet.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55