Gå til indhold

Information om coronavirus

Tagensvej 18

Forvaltning og administration

Vi kan hjælpe jer med at løfte kvaliteten af sagsbehandlingen, den administrative opgaveløsning og det tværfaglige samarbejde i forvaltningen.

Sammensæt uddannelse og kompetenceudvikling til jeres organisation, som løser jeres behov for løft af sagsbehandling, tværfaglig samarbejde i forvaltningen og et generelt løft af den administrative opgaveløsning.

Efter- og videreuddannelse inden for offentlig forvaltning og administration kan løfte kvaliteten af den offentlige service over for brugere, borgere og virksomheder. Det forudsætter kompetente medarbejdere, der fokuserer på kerneopgaven, leverer en sikker sagsbehandling, forstår organisationen samt evner at samarbejde på tværs af fag.

Alle vores aktiviteter er funderet i en dyb indsigt i den offentlige sektors maskinrum og omfatter akademi- og diplomuddannelser på området. Når vi skræddersyr og tilrettelægger tilpassede forløb i samarbejde med jer, er det muligt at kombinere elementer fra kompetencegivende moduler med ECTS point og tilpassede kursusforløb, så vi på en fleksibel måde kan møde jeres behov.

  • Vi udvikler og gennemfører interne uddannelser, kurser, temamøder, workshops og konferencer inden for servicedesign, forvaltningsret, innovation, digitalisering, personalejura, projektkoordinering, økonomi og meget andet
  • Vi tilrettelægger forløbet sammen med jer
  • Sammen sikrer vi, at jeres behov, interesser og strategiske målsætninger bliver dækket i kursusdesignet
  • Vi kan vejlede jer om finansieringsmuligheder i kompetencefonde, tilskudsordninger, m.m.

Kontakt

Pia Jørgensen Dyreborg

Chefkonsulent

+45 51 63 25 27

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55