Gå til indhold
Mand lytter til en anden person, som sidder med ryggen til

Forvaltning og administration

Få hjælp til udvikling og implementering af strategier i det offentlige – og skab en effektiv administration med høj faglighed.

Den offentlige forvaltning og administration er præget af et øget politisk fokus på rettidighed, fejlfri sagsbehandling og opmærksomhed på rettigheder og persondatalovgivning.

Ansatte i den offentlige administration oplever en forventning om hurtig omstilling og implementering af nye teknologier og kunstig intelligens, og det kalder på kompetente, forandringsparate medarbejdere og ledere.

På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi efter- og videreuddannelse baseret på den nyeste viden inden for det administrative område – og vi kan klæde jer godt på til fremtidens offentlige administration. Vi er særligt opmærksomme på, at kompetenceudvikling afspejler jeres strategiske pejlemærker, og at ledere og medarbejdere opnår sammenhæng og samhørighed gennem forandringstiltag i organisationen.

Resultatet af udviklingsarbejdet for jeres organisation og medarbejdernes kompetenceløft skal aflæses hos jer i levering af effektive og sammenhængende administrative serviceydelser og -oplevelser.

Eksempler på ydelser:

 • Bidrag til styrket økonomiforvaltning og styring for centrale økonomimedarbejdere, Københavns Kommune, Regnskabsafdeling
 • Styrkelse af fremtidens nøglemedarbejdere og administrative frontmedarbejdere på offentlige arbejdspladser, samarbejde med HK Stat
 • Evaluering, læring og mødefacilitering i projekter for medarbejdere i Løn og Personale afdelingen, Hvidovre Kommune.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kurser der kan rekvireres

Udover de kurser, som fremgår af ovenstående liste, kan alle vores åbne kurser også bestilles som rekvirerede forløb, der tilpasses jeres lokale behov. Kontakt os for en uforpligtende snak. I finder de åbne kurser via linket herunder.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55