Gå til indhold
Studerende i samtale i sofaområde

Sundhed og ældre

Skab et fagligt stærkt og tværprofessionelt samarbejde om sundhedsindsatser rettet mod borgere og patienter.

Komplekse problemstillinger, krav om kvalitetsforbedringer og mere sammenhængende og involverende forløb for borgere, patienter og deres pårørende lægger pres på sundhedsområdet i kommuner og regioner.

Få hjælp til at udvikle stærke tværfaglige og tværsektorielle sundhedstilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte borger og sikrer oplevelsen af et samlet forløb i sundhedsvæsenet.  På Københavns Professionshøjskole får I målrettet sundhedsfaglig kompetenceudvikling med udgangspunkt i jeres aktuelle behov. Sammen skaber vi organisatorisk udvikling i jeres praksis på baggrund af den nyeste viden og forskning på området, fx et forløb med to parallelle spor for videnspersoner inden for demens og deres ledere.

Vi samarbejder med landets bedste kliniske specialister, kompetente undervisere og andre ressourcepersoner på området.

Vi har løst bl.a. løst opgaver om:

 • Ernæring, sundhedsfremme og sundhedspædagogik
 • Tværfagligt samarbejde om demens
 • Styrket faglighed hos kommunale fysioterapeuter
 • Koordinering af komplekse forløb for erfarne sygeplejersker
 • Kommunale projekter om velfærdsteknologi
 • Tværfagligt kompetenceløft med fokus på rehabilitering og komplekse forløb

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontakt

Børnesundhed:

Mette Heneberg

Specialkonsulent

+45 51 38 04 46

Ældreområdet:

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72

Det regionale sundhedsområde

Birgitte Grube

Chefkonsulent

+45 51 63 27 91