Gå til indhold
Kvinde i samtale med mand

Dagtilbud

Få hjælp til at arbejde med den pædagogiske læreplan, og styrk børns læring, udvikling og trivsel i dagtilbud.

Dagtilbud landet over er i fuld gang med at give liv og praksis til den styrkede pædagogiske læreplan. I læreplanen er temaer som børns leg, det styrkede forældresamarbejde, evalueringskultur og pædagogisk dokumentation faglige områder, hvor mange dagtilbud oplever behov for nye perspektiver på praksis og opdateret viden og metoder. Det kan vi hjælpe med.

På KP har vi de seneste år hjulpet en lang række dagtilbud og kommuner inden for disse områder. Vi har bl.a. rustet pædagogisk personale og ledere til at skabe pædagogisk kvalitet og øget pædagogisk refleksion, og vi har uddannet personalet i at styrke børns legekompetencer.  Vores eksperter tilbyder praksisnære forløb, hvor vi fx kombinerer workshops med effektfulde metoder som observation, supervision og brug af videomediet som analyseredskab.

Eksempler på forløb

 • Forældresamarbejde og partnerskab om børns læring
 • Børns leg og pædagogiske læringsmiljøer
 • Små børns udvikling og trivsel
 • Dokumentation og udvikling af evalueringskultur
 • Supervision i pædagogisk praksis – praksisnær og indsigtsfuld feedback til pædagogisk personale på baggrund af observationer i praksis
 • Inklusion i dagtilbud – hvordan pædagogisk personale systematisk skaber inkluderende læringsmiljøer
 • Science i dagtilbud – hvordan en undersøgende tilgang til naturen styrker børns udvikling og giver dem metoder til at få viden om verden
 • It i dagtilbud –pædagogisk anvendelse af nye medier

Fem greb til bedre dagtilbudsledelse

Bring ’den styrkede pædagogiske læreplan’ i spil og skab kvalitetsudvikling i institutionen.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter.

Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.

Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontakt

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74

Anne Kjær Olsen

Videreuddannelsesleder

+45 41 89 85 40