Gå til indhold

Information om coronavirus

Glaspartiet på Campus Carlsberg giver udsigt til en blå himmel

Dagtilbud

Lad os samarbejde om at kvalificere det pædagogiske personale til at håndtere de store pædagogiske udfordringer og at udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Københavns Professionshøjskole (KP) vil i samarbejde med jer sørge for behovsafklaring og planlægning af forløbet.

Eksempler på områder, vi har stor erfaring med:

Kvalitet i dagtilbud

Systematisk udvikling af høj kvalitet i praksis sikres bedst, når der opstilles klare mål for arbejdet, og når der bliver fulgt op med evalueringer, der anvendes i praksis. Ved at etablere et solidt fundament og grundlæggende arbejdsmetoder, som bruges i udviklingsarbejdet, bliver det nemmere at arbejde med nye tiltag og sikre den nødvendige udvikling.

Science i dagtilbud

Det at arbejde med science er at arbejde med børns naturlige tilgang til verden. Den undersøgende, eksperimenterende tilgang til naturen, som sciencepædagogikken tilbyder, kan styrke børnenes udvikling og give dem metoder til at få viden om verden. Det giver børnene en personlig ballast og forbereder dem desuden til skolelivet. KP tilbyder uddannelse og konsulentbistand til udvikling af arbejdet med science i kommuner og institutioner.

It i dagtilbud

Digitale medier fylder stadig mere i børns liv, og i de fleste danske kommuner inddrager pædagoger og medhjælpere i stigende grad tablets i det daglige arbejde i institutionerne. Pædagoger og medhjælpere skal være stærke på den pædagogiske anvendelse af de nye medier og kunne sætte rammerne og integrere it i de daglige aktiviteter. Her kan KP byde ind med kompetenceudvikling, som understøtter kommunernes strategi på området, og som kan tilpasses niveau og behov i den enkelte institution.

Inklusion i dagtilbud

Inklusion har været på dagsordenen i mange år, men en del steder er det fortsat udfordrende i praksis at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle. For at danske dagtilbud i langt højere grad kan tilbyde alle børn adgang til aktiv deltagelse i fællesskaberne, skal der arbejdes endnu mere med systematiske refleksionsprocesser, der understøtter de professionelle i at skabe inkluderende læringsmiljøer. KP tilbyder kompetenceudvikling og konsulentbistand til kommuner, klynger og institutioner, som vil løfte arbejdet med inkluderende miljøer.

Kontakt

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74