Gå til indhold

Praktik: Socialrådgiver og Administrationsbachelor

Case

Casen tager udgangspunkt i en børnesag inden for det sociale område.
Casen præsenterer et eksempel på en børnesag, hvor behandlingen af sagen har været utilstrækkelig. Udgangspunktet er dokumentarfilmen ”Blodets bånd” fra 2013.

Hf-eleverne skal arbejde med, hvordan et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere inden for de socialfaglige og det administrative område – på en konstruktiv og professionel måde – kan medvirke til kontinuerlige forbedringer i sagsbehandlingen.

Faglige områder

 • Identifikation af aktører – eksempelvis vha. interessentanalyse
 • Netværk og relationer
 • Borgerinddragelse
 • Risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, mestringsstrategier og resiliens
 • Politiske og organisatoriske processer og værktøjer inden for børneområdet
 • Et børnesagsforløb i kommunen – socialfagligt og socialretligt, organisatorisk og klientoplevet
 • Myndighedssocialrådgiverens ansvar i forhold til børn anbragt uden for hjemmet

Program og praktisk information - Frederiksberg

Hvor:
Københavns Professionshøjskole
Kronprinsesse
Sofiesvej 35
Frederiksberg

Hvornår:
Onsdag d. 20. november 2019
kl. 9.00-14.00.

Kl. 09.00 – 09.10
Uddannelserne byder velkommen og rammesætter dagen

Kl. 09.10-09.30
Studenterundervisere introducerer til de to uddannelser og filmen ”Blodets bånd” ud fra de to uddannelsers perspektiver

Kl. 09.30-11.00
Vi ser sammen filmen ”Blodets bånd”

11.15-11.45
Arbejde med tema 1: Danmark som klassesamfund

11.45-12.30 Frokost

12.30-13.00
Arbejde med tema 2: Tværfagligt samarbejde

13.00 -14.00
Opsamling på dagen og de tre temaer.
Oplæg af og spørgsmål til studievejlederne vedrørende uddannelserne, optag, overgang fra elev til studerende etc.

Alle HF-eleverne skal medbringe PC, for at de kan arbejde med de 2 temaer.
I skal selv sørge for frokost som enten kan medbringes eller købes i vores kantine.

Program og praktisk information - Hillerød

Hvor:
Københavns Professionshøjskole
Campus Nord
Teatersalen, Bygning A
Lokale A0.07
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Hvornår:
Onsdag d. 20. november 2019
kl. 9.00-14.00.

Hvordan:
S-tog til Hillerød station – Campus Nord er stort set nabo til stationen.

Hvis du kommer i bil, skal du være opmærksom på, at der aktuelt er mangel på p-pladser. Så du rådes til enten at komme tidligt eller til at tage S-toget.

 • Præsentation af os og uddannelsen
 • Hvad vil det sige at være socialrådgiver
 • Case – film
 • Gruppearbejde
 • Afslutning

Vi spiser frokost når det passer ind i programmet

Computer og madpakke eller Dankort / Mobile Pay til kantinen.