Genveje


HF-praktik på Københavns Professionshøjskole

Hvad er en professionsbacheloruddannelse og hvordan er det at studere på Københavns Professionshøjskole? Kom helt tæt på vores uddannelsesmiljø og prøv kræfter med vores uddannelser, når vi for første gang slår dørene op for regionens HF-elever og byder indenfor til en praktikdag med studenterundervisning, tværfaglige cases, oplæg og inspiration til HF-elevernes kommende studievalg.

Hvem kan deltage?

Københavns Professionshøjskole tilbyder praktikforløb for HF-elever på 3. semester i Region Hovedstaden.
Praktikforløbene giver HF-eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med Københavns Professionshøjskole og vores professionsrettede uddannelser, som forberedelse til at skulle træffe valg om videregående uddannelse. Praktikforløbene udbydes inden for tre forskellige fagområder, og HF-elever kan deltage i et forløb med relevans til deres interesser og fagpakkeundervisning.

Hvordan foregår et praktikforløb?

En praktikdag er af ca. syv timers varighed og foregår på et af Københavns Professionshøjskoles campusser i København, Frederiksberg, Hillerød eller Rønne med cases inden for det samfundsfaglige, sundhedsfaglige og pædagogiske område. 
HF-eleverne vil i løbet af dagen møde studerende, undervisere og studievejledere fra de pågældende uddannelsesmiljøer, og de vil gennem teoretiske og praktiske workshops få indblik i de forskellige uddannelser og samspillet mellem disse. Eleverne bliver undervist af studerende fra Københavns Professionshøjskole under supervision af en underviser og får mulighed for at prøve kræfter med; stille spørgsmål til og komme helt tæt på de udvalgte uddannelser og studiemiljøet på Københavns Professionshøjskole. Der vil også være mulighed for at tale med en studievejleder på dagen. 

Hvilke praktikforløb tilbyder Københavns Professionshøjskole?

Københavns Professionshøjskole udbyder i 2018 følgende praktikforløb:

Sundhedsfaglig praktik: Fysioterapeut og sygeplejerskeuddannelsen (tværfagligt forløb udbydes på Nørrebro, Hillerød og Rønne)
Samfundsfaglig praktik: Socialrådgiver og administrationsbacheloruddannelsen (tværfagligt forløb udbydes på Nørrebro og i Hillerød)
Pædagogisk praktik: Lærer og pædagoguddannelsen (tværfagligt forløb udbydes på Campus Carlsberg, Frederiksberg, Hillerød og Rønne)
Pædagogisk praktik: Pædagoguddannelsen (pædagogfagligt forløb udbydes på Campus Carlsberg, Hillerød og Rønne)

Lærerfaglig praktik: Læreruddannelsen (lærerfagligt forløb udbydes på Campus Carlsberg, Frederiksberg, Hillerød og Rønne)


Praktisk

Dato: onsdag d. 21. november 2018  Tidspunkt: kl 9.00-16.00.  

Sted: Praktikdagen bliver afholdt på Københavns Professionshøjskoles syv forskellige adresser. Se den konkrete adresse under den relevante case.
Se cases til venstre på denne side.
  

Tilmelding: Tilmeld dine hold

Forberedelse før praktikdagen

Praktikdagen tager afsæt i en faglig case, som HF-eleverne forud for praktikdagen har stiftet bekendtskab med via deres fagpakkeundervisning. Af casen fremgår emneområde og relevant litteratur, som fagpakkelæreren skal have indarbejdet i den foregående undervisning og forberedelse til praktikdagen.

Evaluering og afrapportering

HF-underviseren sørger efterfølgende for at følge op og evaluere efter praktikdagen med de enkelte elever.

Tilmelding 

Tilmelding skal foretages af en HF-lærer eller koordinator, og skal ske i hold á 25 elever med deltagelse af en fagpakkelærer pr. hold. HF-skoler med fagpakkehold der består af færre end 25 elever må gruppere sig med andre skoler og lave en samlet holdtilmelding. Elever kan ikke tilmeldes enkeltvis.
Der åbnes for tilmeldinger via hjemmesiden i august.

Frist for tilmelding: 3. september 2018 efter først til mølle-princippet.

Praktikforløbene er forbeholdt elever med relevante fagpakker

Kontakt

Generel information, spørgsmål vedrørende tilmelding osv.:
Jan Svendsen JSVE@kp.dk
For information om cases eller fagligt indhold, kontakt den/de på casen oplyste fagpersoner.