Gå til indhold
På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Sundhedsindsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Både fysiske og mentale udfordringer kan være årsag til manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
Med forskningsprogrammet bidrager vi med viden om og metoder til, at flere mennesker fastholdes på arbejdspladsen, og at flere får adgang til arbejdsmarkedet.

Arbejdsrelaterede skader og sygdomme i muskler og led er årsag til ca. 25% af alle sygemeldinger over 8 uger. Årligt angiver omkring 3.500 danskere, at de forlader arbejdsmarkedet på grund af skader og sygdomme i muskler og led. Psykiske problemer rapporteres som årsag til halvdelen af alle langtidssygemeldinger og knap halvdelen af alle førtidspensioner.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykomotoriske terapeuter har som kerneopgave at arbejde med sundhedsfaglige indsatser tæt forbundet med både hverdags- og arbejdsliv. Derfor har de særlige forudsætninger for at kunne udvikle og facilitere sundhedsindsatser, der kan hjælpe borgeren med adgang til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatserne i dette forskningsprogram handler om helhedsorienteret rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse med udgangspunkt i borgerens problemstillinger, udviklingsmuligheder og ressourcer.

Satsninger

Satsninger i programmet er under udarbejdelse og vil blive annonceret snarest.

Centrale projekter

Effektundersøgelse af psykomotorisk intervention på angst og stress

Arbejdsbetinget stress er et af de hyppigste arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i EU-landene. Vores primære formål med projektet er at dokumentere effekter og virkningsmekanismer ved psykomotorisk stressbehandling.

Bedre behandling af skulderlidelser

Hvert år rammes 80.000 danskere af en skulderlidelse, der påvirker livskvalitet og arbejdsevne. I en række projekter undersøger vi konsekvenserne af skulderlidelser, og hvordan behandlingen kan optimeres.

Projekter

Vil blive annonceret snarest.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Mikkel Bek Clausen

Docent

+45 24 29 63 84

Mette Kreutzfeldt Zebis

Leder af Forskning og Udvilkling

+45 51 63 24 37