Gå til indhold
En trappeopgang ses nedefra

Socialt arbejde med udsatte børn og unge

Hvert år er ca. 150.000 børn og unge i kontakt med sociale myndigheder. Ca. 60.000 modtager hjælp. Dette forskningsprogram undersøger, hvordan socialrådgivere arbejder i praksis, og på hvilken baggrund de træffer beslutninger.

I forskningsprogrammet fokuserer vi på socialrådgiveres kommunikation, relation og udviklingsstøtte til børn og forældre. Vi undersøger, hvad der hjælper i hjem, familiepleje og døgninstitution. Yderligere undersøger vi, hvordan socialrådgiverne træffer beslutninger, og hvilken betydning lov, organisation, økonomi og samspil med andre socialrådgivere har for deres arbejde.

Vores formål med forskningen er at sikre forbedringer og at understøtte udviklingsprocesser for børn og familier. Vi medvirker til idéudvikling og dannelse af prototyper og afprøver, om de kan bruges af socialrådgivere, kommuner og som det væsentligste, om der kan dokumenteres en positiv effekt for udsatte børn og unge.

I forskningsprogrammet arbejder vi med helheder og tværgående problemstillinger for at skabe indsigt i, hvordan de nyeste metoder og den nyeste viden kan bringes i anvendelse både i praksis, i socialrådgiveruddannelsen og i andre relaterede uddannelser.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

  • Tidlig indsats

    Vi undersøger socialrådgiveres arbejdsfelt i kommunerne herunder samtaler med børn, risiko- og ressourcevurdering og konsekvenser af underretninger. Vi analyserer effekter af tidlige indsatser, og hvordan sagsbehandlere monitorerer deres indsats i forhold til et barns udvikling. Endvidere fokuserer vi på tværfagligt arbejde, beslutningers organisation og betydning, og på hvilke muligheder loven giver for at forbedre udsatte børn og unges forhold.

  • Overgangen fra ung til voksen

    Vi ønsker at styrke socialrådgiveres evne til at forstå og støtte unge, som er udfordret på vejen mod voksentilværelsen. Herunder søger vi at: sikre gode efterværnforløb, hjælpe kriminelle unge tilbage på sporet, at vejlede syge unge i takt med, at de bliver raske og at afhjælpe psykisk mistrivsel blandt unge. Yderligere ønsker vi at sikre, at beslutninger træffes på det rette tidspunkt, og at unge møder de rigtige voksne på det rigtige tidspunkt, når forældrene ikke slår til.

Centrale projekter

Min RådgivningsPartner - MRP

Et nyt redskab til at analysere og udvikle samtaler med unge i en myndighedskontekst.

Beslutninger om anbringelse

Hvad betyder noget, når socialrådgivere skal træffe beslutninger? I dette projekt ser vi på, hvilken betydning socialrådgiverne, gruppen, afdelingen, loven, barnet og forældrene spiller for handlemulighederne.

Mig og min plejefamilie - en hånd til bedre trivsel

Hvordan kan plejefamilier få gavn af supplerende indsatser om støtte, så barnet opnår ligestilling med andre børn? I dette projekt er kerneord: Et barn i en plejefamilie – en familie med et plejebarn, professionalitet, relation og kærlighed.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Frank Cloyd Ebsen

Docent

+45 51 63 26 06