Gå til indhold
På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk

Personlig billeddiagnostik og behandling i radiografien

Et stigende antal ældre og multisyge betyder, at der bliver foretaget flere diagnoser og behandlinger i sundhedsvæsnet. Samtidig stilles der krav om brugerinddragelse og individuel behandling af den enkelte borger. Vores formål med forskningsprogrammet er at bidrage til, at den anvendte teknologi udnyttes optimalt.

Den teknologiske udvikling af apparater til billeddannende undersøgelser og stråleterapeutiske behandlinger sker i et så hurtigt tempo, at man ikke når at implementere teknologierne fuldt ud, og dermed ikke bruger ressourcerne i sundhedsvæsnet optimalt. Radiografer har unikke kompetencer inden for teknologiforståelse og kan derfor spille en central rolle i vurderingen af både kendte og nye teknologier, samt disses anvendelse  i undersøgelser og behandlinger af den enkelte patient.

Radiografers arbejdsområde kendetegnes ved mange korte og ofte gentagne kontakter med patienter og pårørende. Patientrelationen og samarbejdet via tydelig kommunikation er afgørende for kvaliteten af undersøgelserne og de stråleterapeutiske behandlinger.

I forskningsprogrammet bidrager vi med viden, som kan gøre radiograferne endnu bedre til at arbejde med ny teknologi. Vores forskning understøtter dimittendernes evne til at vurdere den kliniske værdi af de teknologiske muligheder, samt at optimere patientrelationen i mødet med teknologien.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

  • Vurdering og implementering af den rette teknologi

    Flere og flere patienter henvises til billeddannede undersøgelser for at få stillet den rigtige diagnose eller for at få tilbudt den rette behandling. Med forskningsprogrammet bidrager vi til vurdering og implementering af den rette teknologi, så der opnås hurtigere og mere præcise analysemetoder og stråleterapeutiske behandlinger.

  • Tilpasning af behandlingen til den enkelte patient

    Den teknologiske udvikling åbner nye muligheder for at tilpasse behandlingen til den enkelte patient, og radiografers teknologiforståelse gør dem i stand til at deltage i vurdering af teknologiernes muligheder. I forskningsprogrammet arbejder vi med personlig tilpasning af billeddiagnostik og stråleterapeutisk behandling og med senfølger heraf.

Centrale projekter

Post doc - Computer Tomografi (CT) Body - Perfusion

Vores formål med projektet er at undersøge, ved hjælp af en særlig CT-skanningsteknik, hvor tidligt i et kemoterapeutisk behandlingsforløb, der kan konstateres, om der er en effekt af den givne behandling.

Gll.Parotideae efter stråling i hoved-halsområdet

Vores formål med projektet er tidligt i behandlingsforløbet at kunne forudsige, hvilke patienter der får permanente bivirkninger (mundtørhed) på grund af varige stråleskader på ørespytkirtlerne.

Understanding central motor fatigue in patients with multiple sclerose

Formålet med projektet er at undersøge, om den invaliderende træthed, som et flertal af patienter med multiple sklerose oplever, er forbundet med de sygelige forandringer i hjernen.

Vurdering af effekten af anvendelse af beskrivende radiografer

Vores formål med projektet er at undersøge den diagnostiske kvalitet, når radiografer beskriver billeddiagnostiske undersøgelser i klinisk praksis.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Anne-Mette Briand de Crevecoeur

Uddannelsesleder

+45 51 63 26 10