Gå til indhold
På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Ledelse i fællesskab

Offentlige velfærdsorganisationer har brug for at udvikle nye løsninger, så de fortsat indfrier borgernes behov for velfærd af høj kvalitet. Vores ambition med forskningsprogrammet er at bidrage med viden om ledelse i fællesskab, som et værktøj til at løse de mange presserende udfordringer.

Den demografiske udvikling stiller krav om nytænkning, innovation og effektivisering af offentlig velfærd. Samtidig oplever kommuner, regioner og stat udfordringer med rekruttering og fastholdelse. De store professioner er under pres på grund af nedskæringer, stress og øgede krav til dokumentation. Det påvirker kerneopgaven og det professionelle fællesskab og truer grundlaget for den offentlige velfærdsorganisation.

Bedre offentlig ledelse er de sidste to årtier blevet udråbt som svaret på velfærdsorganisationernes udfordringer. Men den enkelte leder kan ikke løfte opgaven alene. Hvis offentlig ledelse skal sikre, at kompetente velfærdsprofessionelle kan bidrage til at udvikle fremtidens velfærdsløsninger, er det nødvendigt at fokusere på ’ledelse i fællesskaber’. I forskningsprogrammet undersøger vi betingelser og modeller for, hvordan chefer, ledere og medarbejdere kan samarbejde om ledelse.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

 • Faglig ledelse

  I satsningen adresserer vi udfordringer med kerneopgaven på tværs af sektorer og i forskellige ledelsessituationer og styringskontekster. Vores formål er at skabe ny viden om barrierer for og løsninger til, hvordan chefer, ledere og medarbejdere i hele styringskæden samarbejder om at lede flere fagligheder på måder, der skaber nytænkning, og samtidig tilgodeser krav om effektivisering.

 • Professionel ansvarlighed, kvalitet og data

  Ledere i professionerne står overfor komplekse udfordringer med at vise ansvarlighed og skabe faglig udvikling af egen praksis ved hjælp af data og ny viden. Særligt ”hårde data” er blevet vigtige redskaber i ledelsesarbejdet.
  Kerneopgavens ofte sammensatte karakter og foranderlighed kalder dog på professionelle skøn og praktisk dømmekraft som garanti for professionel ansvarlighed. Hvordan udvikles et ledelsesmæssigt rum til at levere kvalitet i forhold til strategiske og politiske mål med bund i professionel kritik og dømmekraft?

 • Psykisk arbejdsmiljø

  Hvordan sikrer ledere en bæredygtig organisation med et velfungerende arbejdsmiljø for deres medarbejdere? I mange velfærdsprofessioner er medarbejderne spændt ud mellem stramme økonomiske rammer og egen etik og standard for kvalitet og oplever dette som følelsesmæssigt belastende.
  I satsningen afdækker vi, hvilke konkrete ledelsesmæssige problemstillinger det giver anledning til, og hvordan ledere kan skabe bæredygtige organisationer.

Centrale projekter

Sundhedsledelse i primær sektor

I dette projekt fokuserer vi på ledelse og organisering i det nye nære sundhedsvæsen. Vi undersøger, hvordan kommunernes ledelse og organisering slår igennem i kvaliteten i kerneydelsen til borgeren.

Samskabelse af velfærd

I dette projekt undersøger vi med afsæt i ’den åbne skole’, hvordan tidens omfattende samskabelsesambitioner giver særlige betingelser for ledelse af skolens kerneydelse.

Relationskompetence og trivsel i folkeskolen – ledelse, lærere, elever

I projektet følger vi et efteruddannelsesprojekt i danske folkeskoler. Vi fokuserer på lærernes relationskompetence med afsæt i evaluering af lærernes oplevelse af hverdagen og samspil med elever.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Søren Hornskov

Chefkonsulent

+45 41 89 75 19