Gå til indhold
Facade på KP

Implementering og forankring i borgernær praksis

Med forskningsprogrammet bidrager vi til forståelse og håndtering af de udfordringer, som opstår i borgernær praksis ved implementering af reformer.

Hvor professionsudøvelse tidligere var kendetegnet ved et veldefineret råderum, er ”den gode” faglige opgaveløsning ikke længere alene professionernes anliggende. Tidligere satte offentlig styring hovedsageligt rammer for professionel praksis gennem lovgivning og ressourcefordeling. Nu definerer offentlig styring i højere grad, hvad der skal være mål, middel og metode i løsningen af opgaverne. Det forandrer det professionelle arbejde for både medarbejdere og ledere.

I traditionel implementeringsforskning vurderes indsatser typisk ud fra forhåndsdefinerede kriterier. I vores forskningsprogram er det empiriske udgangspunkt praksisnære, dybdegående casestudier af, hvordan implementering griber ind i selve professionsudøvelsen. Vi undersøger implementering og forankring af tiltag i og omkring professionsudøvelse i offentlige velfærdsinstitutioner.

Satsninger

Forskningsprogrammets satsninger er stadig under udarbejdelse og vil blive opdateret snarest.

Centrale projekter

Dialog om kvalitet

I forskningsprojektet undersøger vi, hvad aktører på dagtilbudsområdet i to kommuner forstår ved ’pædagogisk kvalitet’, hvordan de udveksler viden, samt hvordan arbejdet med kvalitet bliver styret.

Ældre-digitalt borgerblik

I projektet undersøger vi udfordringer og håndteringer under omstillingen til en digitaliseret relation mellem borger og myndighed.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.