Gå til indhold

Information om coronavirus

Fremtidens erhvervspædagogik

Fremtidens erhvervspædagogik skal sikre, at faglærere på erhvervsuddannelserne har den didaktiske viden, der sætter dem i stand til at gennemføre, udvikle og evaluere læreprocesser. Disse læreprocesser skal føre til, at unge og voksne udvikler relevante og fremtidsrettede kompetencer i forhold til et erhvervsliv, en offentlig sektor og et samfund i konstant forandring.

Erhvervsuddannelserne fremhæves af OECD, EU og regeringen som afgørende for både erhvervsmæssig vækst og for, at alle unge får uddannelse. Erhvervsuddannelserne har dermed den dobbelte udfordring i både at skulle uddanne unge til et stadigt mere krævende arbejdsmarked og samtidig at skulle tiltrække og fastholde de unge, der har udfordringer med uddannelse.

Attraktive og relevante erhvervsuddannelser skabes af dygtige lærere og ledere på skolerne. Det er derfor afgørende, at erhvervsuddannelserne har kompetente medarbejdere, og at der udvikles en forskningsbaseret erhvervspædagogik, der kan give svar på de didaktiske og pædagogiske udfordringer, som erhvervsuddannelserne står midt i.

I Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), som driver dette forskningsprogram, arbejder vi på at styrke faglærernes pædagogiske og didaktiske professionsudøvelse. Vi arbejder på at skabe et solidt vidensfundament, der bidrager til nytænkning af de eksisterende styrker i erhvervsuddannelserne og til videreudvikling af FGU-området.

Satsninger

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende satsninger:

  • Digitalisering og teknologiforståelse

    Elevernes teknologiforståelse handler ikke kun om at kunne bruge teknologien, men også om at kunne forstå og forholde sig til teknologi og at skabe nye teknologiske løsninger. I NCE arbejder vi således med erhvervspædagogisk teknologiforståelse og med de didaktiske udfordringer og muligheder, som digitaliseringen skaber i erhvervsuddannelserne.

  • Praksisfaglige læreprocesser og uddannelse i FGU

    Praksisfagligheden er udfordret af, at uddannelse generelt er blevet mere almen og teoretisk. Dette er særligt bekymrende i forhold til de elever, som har udfordringer med netop teoretisk undervisning. Derudover er der behov for at forstå, hvordan praksisfaglighed kan bidrage til involverende, motiverende og ofte også grænsekrydsende pædagogikker. I forskningsprogrammet fokuserer vi i derfor på, hvad praksisfaglighed konstitueres af, hvilke særlige potentialer den har, og hvordan den kan udfoldes didaktisk med særligt fokus på FGU.

  • Udviklingstema: Grænsekrydsningsdidaktik

    Erhvervsuddannelse er vekseluddannelse, hvor en væsentlig del af læreprocesserne sker på arbejdspladsen. Samspillet mellem læreprocesser på skolen og i praktikken har et særligt fokus i forskningsprogrammet, og i de kommende år opbygger vi i NCE viden inden for ekspertområdet ”Grænsekrydsningsdidaktik”. De følgende år skal temaet udvikles som en satsning gennem etablering af eksterne samarbejder.

Projekter

Stolthed i erhvervsuddannelserne

Casebaserede prøver i HAKL (AMU) – under oprettelse

Re-Start – Konsulentkompetencer i skole-virksomhedsarbejdet

Videnscentrene – Evaluering af erhvervsskolernes videnscentre

Refernet

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Niels Henrik Helms

Docent

+45 51 38 04 79