Gå til indhold
Tagensvej 18

Pleje og behandling til patienter i hverdagen

Det er en udfordring at skabe sammenhæng og kvalitet i pleje- og behandlingsforløb for både patienter og professionelle i samspillet mellem hospitaler, kommuner, lokale sundhedscentre og praktiserende læger. I forskningsprogrammet undersøger vi personcentreret pleje og behandling til patienter og sygeplejerskens rolle i spændingsfeltet mellem de forskellige aktører.

Ca. hver tredje voksne dansker lever med langvarig sygdom. Et øget antal pleje- og behandlingsopgaver lægges ud i den primære sektor, til de praktiserende læger og i hjemmet hos den enkelte patient og dennes pårørende. Manglende sammenhæng mellem sundhedsaktører og -sektorer kan dog medføre fejl, ringere kvalitet og indlæggelser, der ellers kunne være forebygget. Samtidig har det stor indflydelse på hverdags- og familielivet, at flere patienter behandles hjemme, og derfor kommer pårørende til at spille en væsentlig rolle for behandling og pleje.

I denne udvikling er sygeplejerskens opgaver centrale, da sygeplejersken foretager klinisk ledelse af patientforløb, varetager pleje og behandling uden for hospitalerne og koordinerer sundhedsindsatser, som også har fokus på inddragelse af pårørende.

I forskningsprogrammet undersøger vi personcentreret pleje og behandling til den enkelte patient og sammenhænge i pleje- og behandlingsforløb på tværs af sektorer for grupper af patienter. Den primære målgruppe er voksne patienter med diabetes, demens, hjertekarsygdomme eller cancer.

Fokusområder

Med vores forskning udvikler vi viden om og metoder til:

 • Individuelt tilpasset behandling

  Pleje og behandling, der tager afsæt i den enkelte patients og pårørendes hverdagsliv, så pleje- og behandlingstilbud til den enkelte har høj kvalitet og størst mulig sammenhæng.

 • Inddragelse af patienter og pårørende

  Inddragelse af patienter, der lever med langvarige eller kroniske sygdomme, samt deres pårørende.
  Metoder er fx Shared Decision Making (SDM), Patient Reported Outcome (Measures) (PRO(M)), Patient & Public Involvement (PPI), guidet egenbeslutning, personlig forløbsplanlægning, self-management og innovativ, brugerinddragende udvikling og afprøvning af teknologiske/digitale redskaber.

 • Facilitering af sundhedsindsatser

  Facilitering af sundhedsindsatser på tværs af faggrænser og samarbejde på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler inden for et sundhedsvæsen med øget kompleksitet.

Centrale projekter

Forskningsprogram Neuro-Psyk

I projektet undersøger vi betydningen af tidlig patientaktivering i tre patientgrupper ved klinisk intervention (RCT), hvor EEX-Act principperne (Early initiation, Exercise, Activation) er indbygget.

HjertensGlad

I projektet undersøger vi, om støtte fra en ligesindet peer-mentor (erfaren hjertepatient) øger nye patienters deltagelse i rehabilitering. Yderligere afprøver vi, om peer-mentorer kan mindske angst hos pårørende.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Gitte Wind

Docent

+45 51 38 04 23