Gå til indhold
En trappeopgang ses oppefra i fugleperspektiv.

Effektiv bioanalytisk diagnostik

Krav om præcis og omkostningslav diagnostik og en eksplosiv teknologisk udvikling skaber nye forventninger til bioanalytikernes kompetencer. Vores mål med forskningsprogrammet er at udvikle, kvalitetssikre og implementere diagnostiske analyser, som bioanalytikere kan bruge, så de bliver endnu stærkere diagnostiske samarbejdspartnere.

Flere ældre mennesker og øgede forventninger til diagnosticering og borgernær selvdiagnosticering lægger et stort pres på sundhedsvæsnet. Samtidig kommer der flere data om den enkelte patient pga. den teknologiske udvikling, og det øger kompleksiteten i dataanalysen.

Bioanalytikeren arbejder i krydsfeltet mellem teknologien, patienten og lægen og spiller en vigtig rolle i formidling af data på en let forståelig måde med baggrund i høj faglighed.

Erfaringer viser, at bioanalytikere ofte løser diagnostiske opgaver med færre omkostninger og til tider mere ensartet end akademikere/læger. Derfor arbejder vi i forskningsprogrammet på i endnu højere grad at styrke bioanalytikernes kompetencer for at bidrage til, at ressourcerne i sundhedsvæsnet udnyttes bedst muligt.

Derudover har vi fokus på at udvikle nye analyser og undersøgelsesmetoder og at højne kvaliteten af analyser i alle faser fra forberedelsen, over selve undersøgelsen til databehandlingen og diagnosen.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

  • Bioanalytisk præcisionsdiagnostik

    Med udviklingen af biomedicinske analyser og teknologier er der opstået bedre muligheder for at tilpasse analyser og behandlinger til den enkelte patient. I satsningen beskæftiger vi os med, hvordan bioanalytikere med deres teknologiske forståelse og overblik over kompleksiteten i data kan bidrage til udviklingen af præcisionsdiagnostik.

  • Digital patologi

    Vores formål med satsningen er at fremme kvalitet, sikkerhed og effektivitet af diagnostik igennem udbredelse af de gode løsninger inden for digital patologi på tværs af regioner. For at opnå dette arbejder vi på at kortlægge den nuværende nationale status og at etablere et nationalt samarbejde i form af et tværfagligt netværk om digital patologi for interessenter som bioanalytikere, patologer og molekylærbiologer.

Centrale projekter

Bioteknologisk vurdering af den molekylære ætiologi bag epilepsi

Vores formål med projektet er undersøge muligheden for individuelt tilpasset medicinering mod epilepsi for at forbedre epilepsipatienters livskvalitet.

Lung cancer patients and DNA methylation

Vi vil undersøge hvorvidt methyleringsgraden af et specifikt stykke DNA i genet AHRR i hvide blodlegemer (AHRR-methylering) har klinisk potentiale som biomarkør for udvikling af lungekræft.

Forudsigelse af svangerskabsforgiftning

Vores formål med projektet er tidligt i graviditeten at kunne forudsige, hvem der udvikler svangerskabsforgiftning ud fra målinger af hæmoglobin i moderens blod.

Fulminate neonatal liver failure (Gestationel Alloimmune Liver Disease or GALD)

- Identification of the molecular mechanism, enabling prevention and rational therapy. Vores formål med projektet er at identificere det protein hos barnet, der fører til sygdommen ”Gestational Alloimmune Liver Disease” (GALD), og at udvikle og etablere analyser i forbindelse med GALD.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Leif Kofoed Nielsen

Docent

+45 51 38 06 06