Gå til indhold
Fra tagterrasserne på Campus Carlsberg er der udsigt udover hele Carlsbergbyen

Digitalisering i skolen

Digitalisering er en kompleks og integreret del af vores hverdag. I forskningsprogrammet udvikler vi praksisnær viden, der styrker lærerprofessionen i at arbejde bevidst med samspillet mellem it, digitale medier, undervisning, elevernes læring, dannelse, myndiggørelse og teknologiforståelse.

Digitaliseringen i samfundet udfordrer skolens pædagogiske og faglige praksisser. I forskningsprogrammet har vi fokus på to dimensioner af lærerarbejdet med og om it og digitale medier, som er underbelyste i den nationale og internationale forskning. Det drejer sig om innovative undervisningspraksisser og elevernes læring med it og digitale medier samt om elevernes teknologiforståelse, dannelse og myndiggørelse.

I forskningsprogrammet er vi optagede af at undersøge og udvikle lærerprofessionel teknologiforståelse, herunder skolernes arbejde med meningsfuld forankring af it og digitale medier i den daglige undervisningspraksis. Vi har fokus på at udvikle viden og praksisser, der sætter lærerne i stand til at kunne arbejde pædagogisk kvalificeret og kritisk refleksivt med digitalisering i skolen. Lærerne skal kunne omsætte handlemuligheder og perspektiver til kvalificerede fagfaglige, pædagogiske og didaktiske praksisser der understøtter elevernes lærings- og deltagelsesmuligheder.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

  • Innovative undervisningspraksisser og elevernes læring med it

    En positiv sammenhæng mellem brug af it og digitale medier i innovative undervisningspraksisser er afhængige af en række faktorer i skolen. Det er oplagt, at arbejdet med it og digitale medier tilbyder nye muligheder i forhold til elevernes motivation og faglige læring. I takt med udviklingen har vi fortsat brug for at skabe viden og kvalificeret udvikle pædagogiske praksisser på området. Derfor forsker vi i, hvad digitaliseringen i samfundet og i skolen betyder for arbejdet med fag, undervisning og elevernes lige deltagelsesmuligheder i denne.

  • Elevernes teknologiforståelse og myndiggørelse

    Teknologiforståelse og digital myndiggørelse er en ny faglighed i skolen for både lærere og elever.
    Den nye faglighed er tværdisciplinær og rummer udvikling af elevernes fantasifulde, nysgerrige, kritiske-analytiske og konstruktivt-skabende tilgange til samspil mellem problemstillinger og digitale artefakter, deres samfundsmæssige betydninger og konsekvenser.
    Der er behov for praksis- og vidensudvikling, herunder kapacitetsopbygning af skolerne. Vi arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter, der anerkender og arbejder med diversitet i skolers, læreres og elevers deltagelsesforudsætninger, interesser og motivation, når det gælder denne faglighed.

Projekter

Forskningsindsats om Teknologi & Innovation i Rødovre Kommune

MASCOT projektet er et internationalt og tværfagligt samarbejde om at udvikle viden om undervisning, læring og assessment strategier i forhold til computational thinking i skolen og på læreruddannelsen.

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT)

MASCOT projektet er et internationalt og tværfagligt samarbejde om at udvikle viden om undervisning, læring og assessment strategier i forhold til computational thinking i skolen og på læreruddannelsen.

Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen

Projektet udvikler en kombineret fag- og kompetenceudviklingsmodel for teknologiforståelse på læreruddannelsen. Modellen er baseret på udviklingslaboratorier som metode og er i projektet brugt til fag- og kompetenceudvikling i undervisningsfaget dansk samt grundfaget pædagogik og lærerfaglighed.

ECT Teknologipagten

Innovation og entreprenørskab i undervisningen på læreruddannelsen

Forskning i teknologiforståelse som undervisningsfag

Læreruddannelsen på KP udbyder teknologiforståelse som undervisningsfag for læreruddannelsen. DiS er involveret i udvikling af faget samt i den tilknyttede følgeforskning.

Ph.d.-projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Lars Bo Andersen

Docent

+45 41 89 75 74