Gå til indhold
Fra tagterrasen på Carlsberg Campus ses udsigten både til grønne områder og bygningsarbejde

Digital forvaltning

I dette forskningsprogram bidrager vi med viden om muligheder og udfordringer ved anvendelse af it i offentlig forvaltning, administration og service. Vores formål er at styrke vores dimittenders evne til at navigere kompetent og effektivt i en digital forvaltning.

Kunstig intelligens, big data, robotisering og automatisering mm. forbedrer og effektiviserer løsningen af mange forvaltningsopgaver til gavn for borgere, virksomheder og den offentlig sektor, men sætter også nye dagsordener.

Den digitale, datadrevne forvaltning forandrer relationen internt i og imellem myndigheder og i relationerne mellem borgere og myndigheder.
I forskningsprogrammet adresserer vi de udfordringer, der opstår som følge af digitalisering.

De tekniske muligheder, som ligger i it-udviklingen, er selvsagt centrale, men i forskningsprogrammet betragter vi digital forvaltning som mere end teknik. Digital forvaltning handler også om forvaltningspolitik, regelsæt og organisatoriske traditioner. Vi udvikler tværfaglig, anvendelsesorienteret viden ved at belyse sociologiske, økonomiske, juridiske og styringsmæssige effekter af administrative teknologier. Denne viden omsætter vi til digitale kompetencer og teknologiforståelse hos vores studerende.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi vægt på følgende fokusområder:

 • Autoforvaltning

  Den digitale forvaltning bliver i stigende grad automatiseret. Administrative robotter varetager rutineopgaver og komplekse it-systemlandskaber træffer myndighedsafgørelser. Dette forandrer medarbejdernes arbejdsopgaver. I forskningsprogrammet er vi derfor optagede af at forstå effekterne af automatisering. Formålet er at ruste medarbejderne til at varetage morgendagens arbejdsopgaver.

 • Administrationsfagligt personale som digitale brobyggere

  Den datadrevne forvaltning efterspørger innovative og udviklingsorienterede medarbejdere, som er i stand til at bygge bro mellem specifikke forretningsområder og it. I forskningsprogrammet bidrager vi med viden om, hvordan administrativt ansatte medarbejdere bedst muligt sættes i stand til at udvikle, implementere, anvende og videreudvikle fremtidige, offentlige it-projekter.

 • Sikker håndtering af data

  Digitale fagsystemer indgår i komplekse relationer med omfattende it-systemlandskaber og offentlige registre. Data anses af mange som nutidens vigtigste råstof, og data skal forvaltes effektivt, bæredygtigt og forsvarligt for ikke at risikere at blive kompromitteret. Derfor fokuserer vi i forskningsprogrammet på borgernes retstilling, etik, digitaliseringsklar lovgivning og persondata- og informationssikkerhed.

 • Dataanvendelse

  Medarbejdernes evne til at anvende data er afgørende for en effektiv og etisk forsvarlig, datadrevet forvaltning. I forskningsprogrammet udvikler vi viden om, hvordan data, herunder big data, håndteres sikkert, hensigtsmæssigt og effektivt i administrativ sagsbehandling og i forhold til kontrol og forebyggende indsatser, hvor algoritmer og kunstig intelligens bruges.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Mette Baltzer Hansen

Uddannelsesleder

+45 51 63 24 44