Gå til indhold

Grønne Bæredygtige Fællesskaber – socialgastronomiske metoder

Projektet skal udvikle og afprøve socialgastronomiske metoder. Socialgastronomi er en fællesbetegnelse for at bruge mad og måltider til at skabe sociale forandringer og opbygge fællesskaber på tværs af kulturer, generationer og social status.

Fokus i projektet er på fællesskaber omkring mad og bæredygtighed i boligområdet Hørgården, Kbh S. Projektet er støttet med midler fra Velux fonden og er et samarbejde mellem boligforeningen 3B i Urbanplanen og Ernærings- og Sundhedsuddannelsen.

Projektet undersøger bl.a.:

  • Hvilke ønsker beboerne selv har?
  • Hvilke mad- og haveaktiviteter, der særligt appellere til specifikke beboergrupper?
  • Hvilke aktiviteter kan forbinde beboergrupper på tværs af alder og etnicitet og måder at involvere forskellige beboergrupper?
  • Hvordan og i hvilket omfang forskellige madaktiviteter kan indlejres i de enkelte målgruppers hverdagspraksis og rutiner?

Ernærings- og Sundhedsuddannelserne (ESU) bidrager med erfaringer fra andre projekter bl.a. madfællesskaber, ung-til-ung samarbejde omkring mad, food jam, socialgastronomiske samarbejder med bl.a. etniske minoriteter samt opsamling af erfaringer fra lignende projekter i Danmark. Dette skal bidrage til at udvikle metoden, og en systematik, ressourcer og forslag til hvad der virker og ikke virker.

Projektet er en vigtig del af Ernærings- og Sundhedsuddannelsens professionsudvikling omkring hvordan mad kan styrke fællesskaber. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve metoder på uddannelsen og for beboere og boligselskaber. På den måde er projektet med til at opbygge og styrke beboeres og studerendes færdigheder indenfor klimavenlig mad, madspild, værtskab og haver.

For flere informationer om projektet, kontakt:

Pernille Malberg Dyg

Lektor

+45 24 29 64 25

Projektets ressourcer

Herunder finder du en uddybende beskrivelse af projektets formål og ressourcer:

Følg med i projektet

Følg med i vores aktivitet på Facebook-siden: https://www.facebook.com/GBFHoergaarden

Om projektteamet

Bliv frivillig

Vi søger frivillige til at hjælpe med til madarrangementer. Hvis du er interesseret, så kontakt:

Pernille Malberg Dyg

Projektleder, Ernærings- og Sundhedsuddannelserne

Simon Østergaard Hansen

Boligsocial medarbejder, 3B/Partnerskabet Hørgården

Grønne Bæredygtige Fællesskaber – socialgastronomiske metoder