Gå til indhold
Københavns Professionshøjskole

Ældres måltider

Konsekvenserne af fejlernæring er betydelige både for den enkelte og for samfundet. Derfor forsker vi i, hvordan vi kan skabe et bedre hverdagsliv ved at have fokus på forebyggelse af fejlernæring gennem gode måltider til ældre mennesker (65+).

Fejlernæring i form af underernæring er ikke almindelig i den brede danske ældre befolkning, men hos ældre med plejebehov er risikoen for underernæring op til 60%. Underernæring blandt ældre kan lige som overernæring have store helbredsmæssige konsekvenser.

Skrøbelige ældre mennesker, der ud over fejlernæring har risiko for nedsat fysisk funktionsniveau og dårligt mentalt helbred, er en særlig målgruppe for vores forskning. De er også ofte alene. I forskningsprogrammet udvikler og undersøger vi måltidsfællesskaber på tværs af generationer som et redskab til både bedre ernæring og forebyggelse af ensomhed.

Uanset om det drejer sig om over- eller underernæring, er det en udfordring, at der mangler evidens i forhold til livsstilsinterventioner hos ældre. Der mangler også systematisk opsamlede erfaringer med forebyggende arbejde. I forskningsprogrammet adresserer vi disse forhold samt den udfordring, at madservice til ældre ikke er bæredygtig, ikke optimal i forhold til ernæring og af ringe kulinarisk kvalitet.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

  • Kulinariske fællesskaber

    Vi har fokus på kulinariske fællesskaber i rehabilitering og som forebyggelse af ensomhed gennem møder på tværs af generationer. Vores mål er, at flere ældre skal opleve bedre kulinarisk kvalitet, øget madrelateret funktionsevne og livskvalitet, og at ensomhed forebygges gennem styrkede madfællesskaber på tværs af generationer.

  • Bæredygtige, professionelle måltider

    Vi har fokus på bæredygtige, professionelle måltider fx madservice og convenience food, der har høj kulinarisk og ernæringsmæssig kvalitet uden madspild. Vores mål er, at målgruppen for professionelle måltider får optimal ernæringsmæssig sammensætning og kulinarisk kvalitet, og at de spiser de måltider, som de modtager.

Centrale projekter

Operation morgenduft

Gennem projektet understøtter vi ældre på plejehjem til at deltage i morgenmadsklubber, som både understøtter fællesskab og bedre ernæring samt erindring.

De gode madkasser

Gennem projektet understøtter og undersøger vi innovative rehabiliterende madservicekoncepter til ældre borgere i eget hjem.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Berit Jelsbak Mortensen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 25