Genveje


Forskere arbejder på læsesal

Forskning og udvikling

En stærk videnbasering af uddannelserne er målet for forskning og udvikling på Københavns Professionshøjskole.

Udvikling af ny viden sker i tæt samarbejde med både uddannelserne og praksis. Vi arbejder tværfagligt og innovativt med fokus på, at den nye viden skal kunne bruges direkte i undervisningen og i samfundet – skoler, sundhedssektoren, i sociale indsatser og administration.

Når vores studerende og kursister bliver undervist på grundlag af den nyeste viden og i tæt samarbejde med praksis, bliver de stærke professionsudøvere og medarbejdere, der direkte kan omsætte deres viden i samfundet.

Forskning og udvikling på Københavns Professionshøjskole er anvendelsesorienteret, idet den tager afsæt i de velfærdsproblematikker, som bl.a. lærere, pædagoger, socialrådgivere, laboranter, sygeplejersker og ernæringseksperter støder på i deres dagligdag.

Vi samarbejder med regioner, kommuner, private og frivillige foreninger. Et partnerskab med Københavns Professionshøjskole er en ideel måde at sikre strategiske og langsigtede fordele for begge parter.

Gennem forskning og udvikling imødekommer Københavns Professionshøjskole arbejdsmarkedets behov og sætter en dagsorden for udvikling af professionerne.

Læs mere

Dette er en midlertidig hjemmeside for Københavns Professionshøjskole, der er blevet til efter fusionen mellem professionshøjskolerne Metropol og UCC. Vi arbejder på en ny og permanent hjemmeside, som bliver klar i 2019, og indtil videre kan du læse meget mere om forskning og udvikling på de oprindelige hjemmesider:


Kontakt

  • Chef for forskning og udvikling Tobias Høygaard Lindeberg:
    thli@kp.dk, tlf.: 51 63 25 70