Genveje


Sådan søger du

Du skal søge via optagelse.dk
Du skal bruge dit NemID. Følg vejledningen på optagelse.dk

Underskriftsiden skal underskrives og sendes til optagelse@kp.dk for de uddannelser du søger om optagelse på.

Husk at bilag skal vedhæftes til ansøgningen på optagelse.dk

Du skal også søge via optagelse.dk selvom du ikke har et dansk cpr-nummer. Læs evt. vejledningen Ansøgere til videregående uddannelser uden dansk cpr-nummer.

Hvis du ikke allerede har Nemid, skal du bestille det hurtigst muligt.
Bestil NemID