Genveje


Få svar på dine spørgsmål

Vores team af studie- og optagelsesvejledere er klar til at hjælpe dig med svar på alle dine spørgsmål vedrørende uddannelsesvalg og optagelse.

Spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse

Den 1. marts 2018 fusionerede UCC og Metropol og blev til Københavns Professionshøjskole. Derfor er der to telefonnumre afhængig af, hvilken uddannelse du vil spørge til: 

Tidligere Metropol

Tlf.: 24 29 64 00
Mail: optagelse_phm@kp.dk (OBS! Skriv uddannelsens navn i emnefeltet)
Telefontid 9-11.30 (mandag til fredag) 

Det gælder uddannelserne: Administrationsbachelor, Administrationsøkonom , Bioanalytiker, Ernæring og sundhed, Ergoterapeut, Fysioterapeut (Campus Sigurdsgade, København), Global Nutrition and Health, Jordemoder, Katastrofe- og risikomanager , Laborant, Lærer (Nyelandsvej, Frederiksberg), Natur- og kulturformidler, Professionsbachelor i skat, Radiograf, Socialrådgiver og Sygeplejerske (Campus Tagensvej, København).

Tidligere UCC

Tlf.: 41 89 82 58 
Mail: optagelse_ucc@kp.dk (OBS! Skriv uddannelsens navn i emnefeltet)
Telefontid 9-11.30 (mandag til fredag)

Det gælder uddannelserne: Pædagog, Psykomotorisk terapeut, Tegnsprogs- og skrivetolk, Tekstilformidler, Lærer (Campus Carlsberg, Købehavn), Lærer (Helsingør), Lærer (Bornholm), Sygeplejerske (Campus Nordsjælland, Hillerød) og Fysioterapeut (Campus Nordsjælland, Hillerød). 


Send os et spørgsmål via Messenger på Facebook

Du kan også sende os et spørgsmål via Messenger på Facebook. Vi svarer hurtigst muligt.

Konkrete spørgsmål om studiet - tal med en studievejleder

Du kan desuden booke tid hos en studievejleder fra den enkelte uddannelse. Se nærmere under den enkelte uddannelse. Studievejlederen kan svare på spørgsmål om selve uddannelsen, for eksempel om indhold og opbygning, pensum, eksamen, studiemiljø og merit fra tidligere gennemført uddannelse.


Studerende i sigurdsgade maj 2017