Genveje


Hvad er en professionsbachelor?

Når du tager en professionsbacheloruddannelse uddanner du dig til den virkelige verden, og du er klar til job, når du er færdig.

Det tager 3½ år at gennemføre en professionsbachelor. Dog tager læreruddannelsen 4 år.

En professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, som kombinerer teoretisk undervisning med praktik. En professionsbachelor er typisk rettet mod en bestemt profession for eksempel lærer, sygeplejerske, jordemoder o. lign. Med en professionsbachelor kan du desuden læse videre på en overbygningsuddannelse.
Dimittender fra professionshøjskoler bliver både ansat i private og offentlige stillinger.

Praktik

I løbet af studiet kommer alle studerende ud i praktik en eller flere gange. Praktikken foregår på en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at bruge teorien fra studiet i praksis. Du får testet din viden af, og du bliver klogere på den verden, der venter på dig efter studiet. 
På flere af vores uddannelser, kommer du i praktik allerede tidligt i din studietid. Du får altså hurtigt en fornemmelse af, hvordan dit arbejdsliv bliver. 

Feedback og vejledning

Du får i løbet af din studietid løbende feedback og vejledning fra undervisere og praktikvejledere. Det er vigtigt, at du som studerende kan udvikle dig til at blive en dygtig sygeplejerske, lærer, administrationsøkonom osv. og deri spiller god vejledning og feedback en vigtig rolle. 

Topmoderne og lækre faciliteter

Det er ikke kun i praktikken, du kommer tæt på den virkelighed, du uddanner dig til. Københavns Professionshøjskole tilbyder velfungerende og lækre campusser, og den praksisnære undervisning er en forudsætning for et godt studieliv. Derfor foregår en del af undervisningen i moderne simulationsmiljøer, i nye, flotte køkkener og i lækre idrætslokaler. 

Projekt og tværfaglighed

På Københavns Professionshøjskole kommer du til at lave projekter, der ligner dem, du bliver præsenteret for som færdiguddannet. Det kan eksempelvis være i samarbejde med erhvervslivet eller på tværs med nogle af de andre uddannelser på Københavns Professionshøjskole.

Vil du læse på Københavns Professionshøjskole? 


Har du spørgsmål til uddannelsesvalg og optagelse?

Vi kan hjælpe dig med at tage det rigtige valg.
Kontakt vores optagelsesteam