Genveje


12 gode råd til din kvote 2-ansøgning

Den 15. marts kl 12.00 er der ansøgningsfrist til kvote 2. Når du søger via kvote 2 er det ikke udelukkende dit karaktergennemsnit, du bliver bedømt på, men derimod dine supplerende kvalifikationer, erfaringer og motivation for uddannelsen. Dem viser du blandt andet i din motiverede ansøgning.
Her kommer tolv gode råd til dig, der skal i gang med at skrive din motiverede ansøgning:

1) Start i så god tid som muligt. Det tager altid længere tid, end du tror. 

2) Betragt din motiverede ansøgning som en jobansøgning. Du er i konkurrence med det øvrige ansøgerfelt, og det handler om at skille sig positivt ud.

3) Den motiverede ansøgning er personlig, og der findes derfor ikke en konkret facitliste. Du skal dog sørge for at have en indledning, midte og en afslutning.

4) Læs korrektur på din ansøgning – det viser også din motivation, at du har brugt tid på korrektur. 

5) Reflektér over dine erfaringer og kvalifikationer og sæt dem i relation til uddannelsen. Hvorfor er omsorgsrelateret arbejde vigtigt i forhold til sygeplejerskeuddannelsen? Hvordan har dit tidligere arbejde i teams betydning for dine evner til at indgå i gruppearbejde? 

6) Sæt dig ind i uddannelsen. Hvad er fx karakteristisk for en professionsbachelor? Hvorfor er det lige den vej, du gerne vil gå? 

7) Hvis du søger ind på flere uddannelser, så målret din ansøgning til de forskellige uddannelser, så der ikke er fire enslydende ansøgninger. Det er oftest de samme personer, der læser ansøgningerne på tværs af uddannelser. 

8) Skriv hvad du kan bidrage med til uddannelsen, herunder også til studiemiljøet. 

9) Søger du ind på en engelsksproget uddannelse, så er det en god idé at skrive din ansøgning på engelsk.

10) Læs under de enkelte uddannelser, hvad man vægter højest i motiverede ansøgninger. Alle adgangskrav og supplerende kvalifikationer står på hjemmesiden i underpunktet ”Optagelse”.

11) Helhedsindtrykket er afgørende for om din motiverede ansøgning får dig ind på studiet. Skriv kort (max 1,5 normalside), klart og korrekt og beskriv, hvordan du kan bruge dine erfaringer og faglige kompetencer i uddannelsen.

12) Har du deltaget i et Åbent Hus-arrangement? Det viser også din motivation og kan lige give din motiverede ansøgning det sidste og afgørende. 

 

Åbent Hus på Københavns Professionshøjskole

Der er Åbent Hus på alle KP’s 20 uddannelser i uge 9 (den 26.-28. februar, 2019).
  
Læs mere om tid og sted for Åbent Hus 
Cirka 50 % kommer ind på KP’s uddannelser via kvote 2. På enkelte uddannelser er det færre.

Du søger ind via www.optagelse.dk, hvor du skal oplyse om dine erfaringer og kvalifikationer og vedhæfte din motiverede ansøgning.
 

Fem ting du aldrig må skrive i din motiverede ansøgning

Skal du til at søge ind på et studie via Kvote 2? Vi har samlet fem ting, du aldrig må skrive i din motiverede ansøgning.

Fem ting du aldrig må skrive i din motiverede ansøgning

Skal du til at søge ind på et studie via Kvote 2? Vi har samlet fem ting, du aldrig må skrive i din motiverede ansøgning.

Læs her hvad du aldrig må skrive i din motiverede ansøgning