Genveje


CFU

Center for Undervisningsmidler (CFU) udlåner og formidler viden om læremidler samt tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner.

CFU er Region Hovedstadens ressource- og udviklingscenter, som betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og på Campus Carlsberg i København.

CFU’s pædagogiske konsulenter er både ansat i skolen og på CFU og har et bredt kendskab til CFU’s læremidler. Konsulenterne tager bl.a. ud til rekvirerede opgaver på skoler og i kommuner – f.eks. med oplæg om innovative metoder i undervisningen, gratisprogrammer på nettet, faglig læsning, den internationale dimension eller årsplaner.


Mere information, tilmelding og kontakt

Vil du vide mere om CFU, tilmelde dig en aktivitet eller i kontakt med en konsulent, kan du se nærmere på nedenstående link.