Gå til indhold
Ronald G. Sultana

At høre til — vejlederkonference 2023

Vejlederkonferencen blev afholdt på KP den 1. februar 2023. Læs mere om konferencen og se eller gense Robert Sultanas keynote.

Vi har alle brug for at høre til på arbejdsmarkedet, på uddannelsen, i lokalsamfundet, i skolen… og i vejledningen. Men hvordan understøttes oplevelsen af at høre til i en ellers stærkt individualiseret tid?

Det diskuterede vi på dagen og afprøvede sammen.

Mød professor Ronald Sultana

“We need to be practical and critical” siger professor Ronald Sultana, som er keynote på Københavns Professionshøjskole og Danmarks Vejlederforenings konference. Temaet for konferencen: ”At høre til” vil blive drøftet af Ronald Sultana i et socialt retfærdighedsperspektiv.

Efter Sultanas keynote vil vejledere samt ledere af vejledningsindsatser invitere os ind i deres daglige praksis, hvor det ’at høre til’ vil blive diskuteret og afprøvet i workshops.

Keynote af Robert Sultana

Se eller gense Robert Sultanas forelæsning.

Ronald G. Sultana

Se Robert Sultanas forelæsning

Vejledningens dag den 1. februar

Årets konference markerede samtidig startskuddet for ‘Vejledningens dag’ d. 1. februar, som er professionens nye mærkedag. Vi fejrede det professionelle fællesskab og vejledningsfaglige tilhør, som binder os sammen på tværs af sektorer.

Program

09.30

Te, kaffe og brød

foran Auditorium 1 (W2.04)

10.00

Velkomst

ved Karina Meinecke, formand for DVF og Inger-Lise Lund Petersen, lektor på KP

10.20

Keynote: ”Being and doing in career counselling: the challenge of social justice”

ved Ronald G. Sultana, Professor & Ph.D., University of Malta

11.20

Drøftelse

af Ronald G. Sultanas keynote

11.40

Frokost

12.35

Lancering af Vejledningens Dag

ved Iben Lykkebo, lektor på KP og Karina Meinecke, formand for DVF

13.00

Intro til workshops

ved Marie Louise Scharff Grandorf, adjunkt på KP

13.10

Workshoprunde 1

14.10

Kaffe, sødt og netværk

14.40

Workshoprunde 2

15.45

Afrunding på dagen

ved Jacob Bækkegaard, næstformand for DVF – og et lille glas i anledning af Vejledningens dag

16.00

Arrangementet er slut

Workshops

Workshoppen drøfter, hvordan vejledningen kan forholde sig til bæredygtighedens inderside og støtte vejledte i at finde mod til meningsfuldhed og meningsfuld selvforglemmelse.

Vejledning har en væsentlig rolle at spille, når vejledningssøgende forholder sig personligt til de store udfordringer, som verden står overfor.

Oplægsholder

Charlotte Troelsen, Lektor ved VIA, EVU Ungdomsuddannelse, erhvervspædagogik og vejledning, Århus

Hvordan kan man styrke elevers valgkompetence? Det er en politisk målsætning, men svært at udføre i praksis.

Rødovre Kommune har udviklet et kollektivt vejledningsmateriale til grundskolen, som gennem leg og spil træner elevernes refleksion og styrker deres valgkompetence. Kom og få hands-on erfaringer og inspiration til at videreudvikle din praksis ind i en mere læringsorienteret vejledning.

Oplægsholdere

Maja Kjærsgaard Jørgensen, Uddannelsesvejleder, Ungecenter 2610, Uddannelsesvejledningen, Rødovre Kommune

Jacob Christian Baadsgaard Skindbjerg, STU-Vejleder og Uddannelsesvejleder, Ungecenter 2610, Uddannelsesvejledningen, Rødovre Kommune

Pengekassen er tom i mange kommuner.

Så hvordan kan vi gennem faglig ledelse understøtte mere udvikling, bedre vejledning til de unge, flere spændende tiltag i den kollektiv vejledning og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse?

Noget af svaret kan ligge i projekter. Oplægget præsenterer projekter som et potentiale for vejledningens faglige praksis.

Oplægsholder

Kirsten Steffensen, Faglig leder for grundskole- og specialvejledningen, Ungecenter 2610, Uddannelsesvejledningen, Rødovre Kommune

Hvordan får vi de vejledte til at kunne se sig selv i forskellige uddannelser og jobs?

Dette emne er centralt når Studievalg Danmark arbejder med valgprocesser på landets ungdomsuddannelser.

I workshoppen skal vi spille og træne, så du får inspiration og værktøjer, som kan bruges med unge og voksne, der står overfor at skulle træffe valg.

Oplægsholdere

Josephine Koch Drefeld og Nina Wegener, studie- og karrierevejledere i Studievalg Danmark, Center Hovedstaden og Bornholm

På SCIENCE, KU, har vi udviklet en særlig støtte-studiestart, som hjælper studerende med funktionsnedsættelse med at falde til – og høre til – på uddannelsen.

Hør om behovet for særlig støtte-studiestart og arbejdet med at understøtte og give mod til fællesskab. Undervejs er der inspirerende øvelser til at udvikle vejledning af børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse.

Oplægsholdere

Christine Schöne Leth, Nanna Ploug Kollerup og Kristine Kindtler, Studie- og karrierevejledere på SCIENCE, Københavns universitet

eVejledning har succes med et nyt tiltag, som vi kalder ”Tjek dit arbejdsliv”.

Hør om relationsdannelse online, vores vejledningsmetoder og hvordan vi har tilrettelagt et vejledningstilbud med flere samtaler. Vi byder ind med praksiseksempler og fortæller om, hvordan vi arbejder med gruppen af voksne, som bruger vejledningen til af finde nye tilhørssteder i arbejdslivet.

Oplægsholdere

Marianne Helth Møller og Vicki Bruhn, vejledere i eVejledning

Vi præsenterer et sammenhængende OSO- og brobygningsforløb, som er båret af en innovationsdidaktik, der tager udgangspunkt i elevperspektivet. Dette fører eleverne på nye faglige stier og opdagelser om deres egne kompetencer og styrker, ligesom fokus er at opdage erhvervsskolernes faglighed.

Evaluering viser, at eleverne bliver mere selvstændige og får øje på egne udviklingsmuligheder.

Oplægsholder

Karin Skjøth, Udviklingskonsulent i Efterskolerne

Team Praktik i UU København har udviklet et særligt tilrettelagt praktikforløb for unge i udskolingen.

Ved at lade erhvervspraktikken løbe over 10 uger, med 1 dag om ugen i stedet for de normale 5 dage i træk, skærpes den unges tilhørsforhold på arbejdspladsen. Praktikanter bliver til kolleger, og virksomhederne oplever, at deres investering af tid og kræfter i eleverne er meningsfyldt.

Oplægsholdere

Roxie Marthine Rømer Kofoed, Erhvervsguide, UU København
Søren Stange, Erhvervsplaymaker, UU København

Selvom alle unge har et begrænset kendskab til arbejdslivets verden, vil de ofte have udviklet stereotype opfattelser af dem selv og deres muligheder.

I workshoppen præsenteres metoder, der kan bidrage til at udvide de unges perspektiv og til at støtte dem i at udforske deres værdier og fremtidsforestillinger.

Oplægsholder

Lisbeth Højdal, magister i karrierevejledning, forfatter og selvstændig konsulent på vejledningsområdet

Studievejledningen på KP arbejder i kollektiv vejledning med samspil og samskabelse.

Vi har fokus på, hvordan vi kan stimulere studerendes oplevelse af at blive set og hørt, at være en del af noget fælles og at have handlemuligheder. Workshoppen er for dig, der i fællesskab med vejledningskollegaer har lyst til at udforske potentialet i den kollektive vejledning.

Oplægsholdere

Charlotte Dahl, Andrea Hvid Hagn-Meincke, Rikke Ellegård Hansen, Studie- og karrierevejledere, Københavns Professionshøjskole

Hvad er det gruppevejledning kan?

Workshoppen er et praksisnært eksempel på, hvordan man kan bruge gruppevejledning aktivt til at skabe tilknytning og fællesskab. Undervejs vil der være eksempler på konkrete redskaber til at arbejde med gruppevejledning. Workshoppen tager udgangspunkt i erfaringer med at styrke trivselsarbejde med specialegrupper på SDU.

Oplægsholdere

Mette Kvist og Mikkel Storm Sørensen, Studie- og trivselsvejledere ved SDU

Privatøkonomiske udfordringer skubber unge ’på kanten’ af job og uddannelse ud over kanten.

Rod i økonomien giver ondt i maven, og det kan føre til isolation og eksklusion. Hør hvordan gruppevejledning kan styrke unges økonomiske trivsel og få redskaber med hjem til brug i undervisning, vejledning og workshops med unge.

Oplægsholdere

Malene Eskildsen, udviklingskonsulent, Forbrugerrådet Tænk
Merete Klitgaard, vejleder på FGU Skolen Øst, Albertslund

Vejledningen i Kriminalforsorgens fængsler bidrager til vores vision om, at ”bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet”.

Målet er, at de indsatte skridt for skridt, finder motivation og redskaber til (igen) ”at høre til” i samfundet. For mange indsatte indebærer det ny læring og et stort motivationsarbejde at kæmpe for et nyt liv med uddannelse og arbejde. Hør hvordan vejledningen støtter de indsatte i processen.

Oplægsholder

Christina Rath, vejleder i Københavns Fængsler