Gå til indhold

Webinar: Ledelse af samarbejde på tværs

Et indblik i hvilke mekanismer der skal tænkes ind, når ønsket er at lede og samarbejde på tværs

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 31. oktober 2024
Kl. 14.00 - 15.00

Sted

Pris

Gratis – inviter gerne en kollega med

Praktisk info

Webinaroptagelsen udsendes til alle tilmeldte efterfølgende

Tilmeld

Samarbejde på tværs nævnes igen og igen som afgørende for effektivitet og kvalitet i vores velfærdsleverancer. Alligevel viser forskningen, at det ofte ikke lykkes.

Dette webinar byder på indsigter i, hvilke mekanismer der er afgørende for at få succes med samarbejdet på tværs. Via et flerårigt casestudie har Lektor Rikke Horup i samarbejde med ledere i Brøndby Kommune identificeret, hvilke muligheder og barrierer der opstår og skal håndteres, når man deler ambitionen om at lede og samarbejde på tværs.

På webinaret vil Rikke være i dialog med Minelle Hansen, som er leder i Brøndby Kommunes Afdeling for Børn, Unge og Familier. De vil tale om de resultater af studierne i kommunen omkring den kommunale ungeindsats og processen med at fremme ledelse på tværs.

Som deltager kan du høre om de fire hovedområder, som projektet har identificeret som værende afgørende at være opmærksom på, når samarbejdet på tværs skal styrkes:

  • Det forjættede fællesskab
  • Identiteter på tværs
  • Det skrøbelige ”vi”
  • Fælles, men hvem er fælles om hvad?

Vi inviterer dig til indblik i en blanding af præsentation af forskningsbaseret viden, dialog om eksempler og erfaringer fra praksis og samtale om, hvordan andre kan lære af de erfaringer, der er blevet gjort med ledelse på tværs i Brøndby Kommune.

Se et inspirerende webinar med:

Lektor, Phd. Rikke Horup, Københavns Professionshøjskole
Afdelingsleder, Minelle Hansen, Brøndby Kommune

Målgruppe

Ledere i den offentlige sektor ansat i stat, regioner og kommuner.

Kontaktpersoner

Faglig kontaktperson

Rikke Horup
Lektor
Ledelse – Videreuddannelse
rihs@kp.dk
+45 24 29 64 54

Praktisk ang. tilmelding

kursus@kp.dk

Kompetenceudvikling

Du kan, gennem en dybere nuanceret viden om mekanismer der er i spil, udvikle kompetencer til at lede processer der skal styrke samarbejde på tværs – enten blandt ledere eller blandt medarbejdere.

Kontakt Rikke Horup for mere information.

Mere inspiration