Gå til indhold

Vidensfestival om pædagogik og fællesskaber

Mød forskerne og mød andre, der arbejder med pædagogik i praksis.

Praktisk information

Dato

Fredag d. 29. november 2024
Kl. 09.30 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
Vis adresse i Google Maps

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding den 1. oktober. Tilmelding følger først til mølle-princippet.

Pris

Deltagelse er gratis – men tilmelding er nødvendig.

Igen i år inviterer vi til en spændende dag på Københavns Professionshøjskole om forskning om pædagogik og fællesskaber.

Mød forskerne og mød andre, der arbejder med pædagogik i praksis – i skoler, daginstitutioner, på bosteder, plejehjem, på gadeplan, forvaltninger mv.

Fællesskaber fylder meget i både den pædagogiske og offentlige samtale for tiden. Fællesskaber som svar på ensomhed og mistrivsel. Det er der gode grunde til, for fællesskaber kan involvere, bygge bro og skabe social mobilitet. Fællesskaber kan inspirere, åbne vores horisont, skubbe til vores billeder af hvem vi kan være, give os mod til at prøve noget nyt. Fællesskaber kan favne os, give os en følelse af at høre til og af at være gode nok lige som vi er.

Men fællesskaber kan også gøre det modsatte. De kan gøre ondt, ekskludere og holde nogen ude. Fællesskaber kan skabe utryghed og bringe ens værste sider frem.

Derfor er det vigtigt at vi ikke bare taler om fællesskaber som et generelt fænomen, men at vi er nysgerrige på hvilke fællesskaber og hvordan?  At vi diskuterer fællesskabers betingelser og mekanismer. At nogle fællesskaber er givne, mens andre fællesskaber er nogen man arbejde hårdt for at skabe eller blive lukket ind i. Indenfor det pædagogiske felt, er der mange forskellige svar og bud på kvalificeringer af fællesskaber.

Hver dag arbejder pædagoger og andre fagfolk omkring den pædagogiske opgave med at skabe de fællesskaber, som borgere har brug for. Det kræver særlige rammer og nogle særlige faglige praksisser, og det er en kompleks opgave at arbejde pædagogisk med fællesskaber.

På denne vidensfestival kan du høre om den nyeste forskning i pædagogik og fællesskaber og møde forskerne bag. Forskningen spænder bredt fra dagtilbudsområdet over det fritidspædagogiske, det social- og ældrepædagogiske til natur og science, organisation og ledelse.

Forskningen fokuserer både på pædagoger og på borgere – børn, unge, voksne, ældre – og på hvad skal der til, for at skabe gode liv og godt pædagogisk arbejde.

Kom og hør om unge i socialpsykiatrien, sciencepædagogik, medarbejderinddragende pædagogisk udvikling, køn i pædagogik og meget, meget mere.

Vidensfestivalen rummer foredrag, interaktive workshops, dialog med forskerne og networking med andre, der arbejder pædagogisk med fællesskaber.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, tilmelding til workshop er efter først til mølle-princip. Vi åbner for tilmelding den 1. oktober og lukker 12. november kl. 12.

Program

09.30

Ankomst

Kaffe og indskrivning.

10.00

Velkomst

10.20

Keynote

Fællesskaber i pædagogik.

11.00

Pause og transition

Kaffe serveres.

11.15

1. Workshoprunde

Mød forskerne og hør om forskningen på pædagoguddannelsen.

12.15

Frokost og networking

Fælles frokost. Mulighed for at netværke med hinanden og møde forskerne.

13.15

2. Workshoprunde

Mød forskerne og hør om forskningen på pædagoguddannelsen.

14.15

Dialog og inspiration

Networking og dialog.

15.00

Opsamling og afrunding

Opsamling i plenum og afrunding af konferencen.

15.30

Arrangementet slutter

Om forskningen på Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole

Vi forsker i pædagogik for børn, unge og voksne.

Vi forsker bredt inden for pædagogik og pædagogisk arbejde i dagtilbud, skole- og fritid, klubber, gadeplansarbejde, botilbud, døgninstitutioner, væresteder, m.fl.

Inden for, imellem og på tværs af pædagogiske institutioner retter vores forskning sig tematisk mod de mange forskellige forhold, som kan have betydning for børn, unge og voksnes mulighed for deltagelse, trivsel, udvikling og læring.

For at forstå hvordan pædagogikken opleves af borgerne, kommer forskningen tæt på børn, unge og voksnes perspektiver. Vores forskning sker i tæt samspil med praksis og er optaget af at understøtte forandring – i den pædagogiske hverdag, i uddannelsen, i organisationer og i pædagogiske ledelse.

Vi forsker inden for fire områder:

  • Børns hverdagsliv i dagtilbud, indskoling og SFO
  • Bæredygtighed, natur, kultur og science
  • Social forandring, deltagelse og marginalisering
  • Profession, uddannelse, ledelse og organisation

Kontakt

Signe Hvid Thingstrup

Lektor

+45 41 89 89 27