Vidensdag om praktikken

Praktikken set fra praktikstedets perspektiv

Praktisk information

Tilmeld

Program

13.00

Velkomst

Dekan Annegrete Juul og repræsentant fra de faglige organisationer

13.10

Oplæg

Praktikken set fra praktikstedets perspektiv

ved Steen Sørensen, souschef på LEVUK

Praktik i BUF: Teamorganisering og uddannelse

ved Camilla Sørensen, Klyngeleder i Vesterbro/Valby/kongens Enghave Klynge C og Ellen Poder Bjerregaard, konsulent i BUF

14.00

Kaffe og transition

14.15

Workshops

Workshop 1:

Hvordan kan man arbejde med de studerendes forskellige erfaringer?
Ved Lene Torp, praktikkoordinator KP og Maja Rasmussen, praktikvejleder, Jobaktivitetscenter Vestegnen

Workshop 2:

Praktikstedet i krydspres mellem forvaltning og uddannelsessted.
Ved Gitte Andersen, praktikkoordinator KP og Trine Skov Laursen, pædagogisk konsulent Frederiksberg Kommune

Workshop 3:

Praktikken som uddannelsesrum.
Ved Birgitte Højberg, praktikkoordinator KP og Mikala Bjerg, praktikkoordinator KP.

Workshop 4:

Praktikstedets muligheder for at understøtte den studerendes læring
Ved Annelise Arent, praktikkoordinator KP og Louise Jeppesen, områdeleder Egedal Kommune

15.30

Paneldebat

Ved Steen Sørensen, Camilla Sørensen og Ellen Poder Bjerregaard.

Kontaktperson

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at vide mere om Vidensdag om praktikken, kan du kontakte:

Henrik Fenger Olsen

Uddannelsesleder

+45 41 89 78 37