Gå til indhold

Information om coronavirus

Vejlederkonference på KP

Hvad er meningen med vejledning?

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 3. december 2020
Kl. 08.30 - 16.00

Pris

1.600,00 inkl. moms

Tilmeld

Ny dato

Grundet hele situationen omkring Coronavirussen er vi desværre nødt til at udsætte vores Vejlederkonference ”Hvad er mening med vejledning?”, der skulle have fundet sted torsdag d. 30. april 2020.

Konferencen bliver i stedet afholdt torsdag d. 3. december 2020.

Mange hilsner
Britt Seeger, Iben Lykkebo & Inger-Lise Lund Petersen

Er du allerede tilmeldt og ønsker du forsat at deltage torsdag den 3. december skal du ikke fortage dig yderligere.
Kan du ikke deltage torsdag den 3. december skal du skriftligt afmelde dig til kursus@kp.dk att.: Vejlederkonference 2020 senest 1. juni 2020.

Nye konstellationer i uddannelses- erhvervs- og karrierevejledningen stiller krav til både erfarne og nye vejledere – hvad er meningen med vejledning? Københavns Professionshøjskoles inspirationskonference om vejledning med mening stiller skarpt på nye veje i vejledningen.

Fortællingen om den professionelle uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning i Danmark har gennem en årrække været præget af en vis pessimisme – bl.a. på grund af besparelser, omstruktureringer og en oplevelse af mere end nogensinde før at have svært ved at finde balancen i den hyppigt nærværende spænding mellem samfund og individ. Et øget fokus på vejledningens effekter og krav om at bevise sit værd i form af målbare resultater, har sine steder sat metieren og etikken under pres. Man spørger sig selv: Giver vejledning stadig mening, hvem skal vejledes og hvordan? Heldigvis er der i Danmark og i det internationale netværk stærke vejledningsfaglige miljøer og vejledere, som insisterer på, at vejledning skal give mening, og at vejledning skal kunne holde balancen mellem arbejdsmarkeds- og uddannelsesbehov på den ene side og de enkelte individer med deres mange forskellige forudsætninger på den anden. På Københavns Professionshøjskoles vejlederkonference 2020 giver vi ordet til de vejledere, der i forskellige dele af feltet sætter vejledningsfagligheden i centrum og finder nye inspirerende måder at bedrive meningsfuld vejledning på.

Program

08.30

Tjek-in

Der serveres kaffe, te og croissant

09.30

Velkomst

V. Inger-Lise Lund Petersen, Lektor, Vejledningsafdelingen på Københavns Professionshøjskole

09.45

The life and work meaning: a "saving illusion" for innovative career counseling

V. Professor Jean-Luc Bernaud, Conversatoire National d`Arts et Métiers, Paris & Ph.d. Thi-Van Patillon, Conversatoire National d`Arts et Métiers, Paris.

The concept of work and life meaning was developed in recent years as a fundamental concept for developing career counseling practices. This key-note will serve two purposes:

  1. Explain the function of meaning. As the concept of meaning becomes a major notion of scientific thought in the 21st century, many models seek to understand what meaning really is. For “saving illusion” we intend to show that to answer to the question of the life meaning is first an illusion, because it can not be fully resolved. But seeking to answer them, even partially, is often salvating because it gives people internal coherence and helps them to progress in their career choices through an ontological opening.
  2. Present career counseling interventions in the life and work meaning perspective. These new practices lead to enriching the individual or group counseling interview, to enable clients to solve career problems and to develop career self-efficacy skills with a reflexively, holistically, and interactively approach. New qualitative tools will be presented in this way.

10.45

Debat og spørgsmål

11.15

Frokost

12.45

Workshops

  1. Oplever du elever eller studerende, der gang på gang udsætter deres læsning og afleveringer? Så er der måske tale om prokrastinering
  2. Den eksistentielle dimension i gruppevejledning – at bruge LEGO som stilladsering af samtalerne
  3. De teknologiske muligheder i vejledningen – Giver det mening at inddrage Virtuel reality (VR) som et supplement til vejledningssamtalen?
  4. Hvordan kan fraværssamtalen gøres meningsfuld?
  5. Giver din vejledning mening?

14.30

Fællesskaber i ungdomslivet og overgange

V. Lektor Maria Bruselius-Jensen, Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Maria Bruselius-Jensens forskning har fokus på, hvordan unge deltager og engagerer sig i samfundet udenfor arbejde og uddannelse. Hendes seneste studier har blandt andet fokus på unges fællesskaber.

I denne key-note udfolder Maria Bruselius-Jensen en række fortællinger fra danske unge om deres betydningsfulde fællesskaber, og sætter fokus på, hvordan unge oplever og begrebsliggør forskellige former for fællesskaber, hvilken rolle de spiller i ungdomslivet, hvad der har betydning for, hvilke fællesskaber unge orienterer sig imod, samt hvilke fællesskaber de unge oplever som særligt betydningsfulde. Oplægget perspektiverer til hvordan unges fælleskaber har betydning for vejledningsarbejdet og diskuterer om der er nye tendenser, som man skal være særligt opmærksom på.

15.30

Opsamling

V. Lektor Iben Lykkebo, Vejledningsafdelingen på Københavns Professionshøjskole.

16.00

Tak for i dag

Workshops

1) Oplever du elever eller studerende, der gang på gang udsætter deres læsning og afleveringer? Så er der måske tale om prokrastinering

Hvem: studie- og karrierevejleder, Nikoline Scanholm, KEA – Københavns Erhvervsakademi
Hvor: lokale w7.01

Prokrastinering er, inden for psykologien, betegnelsen for når mennesker udskyder og undviger opgaver, de burde udføre. Det er en udsættelse af handlinger på trods af en forventning om, at situationen bliver værre på grund af netop udsættelsen. International forskning om udsættelsesadfærd har dokumenteret, at det kan relateres til et øget niveau af stress og angst og overordnet nedsat livskvalitet.

Workshoppen fokuserer på begrebet prokrastinering, og vi vil dykke ned i den internationale forskning inden for området. Sammen skal vi undersøge spørgsmålene: Hvad bliver meningen med vejledning, når prokrastinering er på spil hos elever og studerende? Hvad gør vi som vejledere, når prokrastinering bliver vanemæssig udsættelsesadfærd? Hvad oplever de unge at have brug for?

2) Den eksistentielle dimension i gruppevejledning – at bruge LEGO som stilladsering af samtalerne

Hvem: Lektor, Grethe Fogh Nielsen, UC Syd, Videreuddannelsen
Hvor: lokale w6.13

Workshoppen bygger på et forskningsprojekt, der har undersøgt gruppevejledningens muligheder i forhold til ikke-uddannelsesparate unge – med særligt fokus på eksistentielle spørgsmål.
Vi har analyseret videomateriale, som vejledere har produceret til os, samt interviewet de unge der deltager på videoerne. Som teoretisk bagtæppe har vi især gjort brug af Jan Tønnesvangs teorier og modeller.

Det blev bl.a. tydeligt for os, at stilladsering af samtalerne er utrolig vigtigt for gruppedynamikken og for de unges udbytte.
Derfor har vi arbejdet med at udvikle forskellige stilladseringsmetoder og især metoderne med LEGO-klodser har givet gode resultater. Du vil i workshoppen komme til at afprøve de metoder, vi har god erfaring med og vi vil drøfte metodernes anvendelighed i forskellige kontekster.

3) De teknologiske muligheder i vejledningen – Giver det mening at inddrage Virtuel reality (VR) som et supplement til vejledningssamtalen?

Hvem: Adjunkt Britt Seeger, Vejledningsafdelingen på Københavns Professionshøjskole
Hvor: lokale w5.18

Workshoppen bygger på et pilotprojekt, der har undersøgt brugen af Virtuel reality som et supplement i vejlednings- samtalen. Der er særligt fokus på erhvervsuddannelserne, men mulighederne inden for Virtuel reality spænder bredt, og bliver blandt andet også anvendt i vejledningen af unge med særlige behov.
Vi har i projektet analyseret brugen af VR i vejledningssamtalen, gennem blandt andet videooptagelser og interviews af de vejledte og vejlederen.

Du vil i workshoppen komme til at afprøve brugen af VR, og vi vil i dialog med jer tale om anvendeligheden af Virtuel reality, som et supplement til vejledningssamtalen.
Giver brugen af VR mening for vejledte og vejleder?

4) Hvordan kan fraværssamtalen gøres meningsfuld?

Hvem: Studievejleder og underviser Catherine Berg, Frederikssund Gymnasium
Hvor: lokale w3.09

Fraværshåndtering fylder meget i vejledningen på ungdomsuddannelserne, og her havner studievejlederen ofte i et krydspres mellem samfundets og individets interesser. I stedet for at opleves som meningsfuld for vejledte, risikerer fraværssamtalen blot at blive en løftet pegefinger. Meningsfulde fraværssamtaler kræver både overvejelser omkring egen position og hvad, der opleves som meningsfuldt for vejledte. Vi kigger nærmere på, hvad de unge selv siger om fravær og meningsfuld vejledning, og der gives forslag til, hvordan man som vejleder på en uddannelsesinstitution kan arbejde med fravær.

5) Giver din vejledning mening?

Hvem: Ph.d. Thi-Van Patillon, Conservatoire d`Arts et Métiers, Paris & Lektor Inger-Lise Lund Petersen, Vejledningsafdelingen på Københavns Professionshøjskole
Hvor: lokale W2.11

Afsættet for denne workshop er et to-årigt forskningsprojekt om eksistentiel vejledning tilrettelagt som gruppevejledning. Det franske universitet Conservatoire National d`Arts et Métiers og Vejledningsafdelingen på Københavns Professionshøjskole har undersøgt, hvilken effekt det har at arbejde med livsværdier og oplevelsen af mening i en vejledningskontekst. Der har været deltagelse af 215 vejledte fra 16 forskellige institutioner i Danmark.

I workshoppen præsenteres det vejledningsfaglige afsæt for projektet samt forskningsresultaterne og der vil være hand-on øvelser og diskussion af eksistentiel vejledning.