Gå til indhold

Tværprofessionelt kursus for styrkelse af vidensniveau om fødselsdepression hos begge forældre

Mulighed for at være med til at styrke vidensniveauet hos de fagpersoner, som arbejder med familier ramt af fødselsdepression

Praktisk information

Dato

København: 2/11 og 1/12
Odense: 16/11 og 12/12
Århus: 17/11 og 8/12

Alle steder kl. 8.30-15.30

Sted

Pris

Kurset er gratis

Københavns Professionshøjskole (KP) og VIA University College (VIA) har på opdrag fra og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udviklet et 2-dags tværprofessionelt kursus med fokus på at styrke vidensniveauet til jordemødre, sundhedsplejersker og sygeplejersker i almen praksis. 2-dags kurset sætter fokus på opsporing og behandling, handlekompetencer samt styrkelse af det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde. Desuden vil kurset indeholde viden, om hvordan man som sundhedsprofessionel kan bidrage til afstigmatisering af fødselsdepression, således at flere, både mænd og kvinder, der bliver ramt af en fødselsdepression, opsøger og får hjælp så tidligt som muligt og bliver mødt af et sundhedsvæsen, der er bedre klædt på.

Program

Emner for dag 1:

  • Indblik i fødselsdepression hos begge forældre v. psykolog Svend Aage Madsen
  • Aftabuisering, stigmatisering og mødet med de kommende forældre v. Anja Vedelsby og Maria Bonde fra foreningen ’EN AF OS’
  • Fokus på etnicitetens betydning
  • Tværfaglig workshop med fokus på deltagernes egen praksis

Emner for dag 2:

  • Styrkelse af det tværprofessionelle arbejde for forældre/familier med fødselsdepression v. lektor Anne Døssing
  • Kommunikation og opsporing i praksis v. psykolog og jordemoder Anna-Kathrine Højland
  • Tværfaglig workshop med refleksion over mødet med egne erfaringer i praksis og erfaringsudveksling

Detaljeret program for dagene vil blive sendt ud til deltagerne efter tilmeldingsfrist

Praktisk

Kurset er med fysisk fremmøde, og der vil være forplejning på alle kursusdagene.

Der er plads til 60 deltager pr. hold. Sundhedsstyrelsen fordeler pladserne i samarbejde med uddannelsesstederne. Der opfordres til, at hver kommune eller fødested minimum er repræsenteret med én nøgleperson, som kan sikre vidensdeling. Der vil imellem kursusdag 1 og kursusdag 2 være indlagt mindre hjemmeopgave til involvering og vidensformidling i egen praksis

Tilmeldingsfrist 4. oktober kl 12.00

Kontaktperson

Dagene planlægges og faciliteres af specialkonsulent og jordemoder fra KP Mette Heneberg (mhen@kp.dk) samt lektor og sundhedsplejerske fra VIA Lillian Thusgaard (lito@via.dk). De kan kontaktes ved yderligere spørgsmål.

Tilmelding kræver en kort motiveret beskrivelse af, hvorfor netop dette kursus søges fx med udgangspunkt i kommunens/afdelingens eksisterende indsatser eller udviklingsfokus.

Tilmelding