Gå til indhold

Styrket samspil mellem erhvervsskoler og lærepladser – men hvordan?

Nationalt Center for Erhvervspædagogik inviterer til årskonference

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 09.00 - 18.00

Pris

1.695 kroner ekskl. moms.

Tilmeld

Ny viden om erhvervsuddannelser

Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns Professionshøjskole, inviterer til deltagelse i NVE-konferencen onsdag d. 10. november 2021 på Hotel- og Restaurantskolen

Konferencens tema er i år: Styrket samspil mellem erhvervsskoler og lærepladser – men hvordan?

De danske erhvervsuddannelser har en lang og stolt tradition for at være vekseluddannelser, hvor uddannelsen gennemføres i et tæt samspil mellem skolebaseret læring og læring på en arbejdsplads. Læringsmiljøerne og samspillet mellem de to arenaer forløber imidlertid ikke altid problemfrit. For hvordan understøttes et godt uddannelsesforløb og nogle gode bæredygtige læringsmiljøer, når eleven veksler mellem skole og læreplads? Hvem har ansvar for at sikre sammenhængende læring og progression for eleverne? Og hvem har ansvaret for at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag i fremtiden?

Arbejdsmarkedet er under forandring, der er behov for en øget grøn omstilling og ny teknologi præger de brancher, erhvervsuddannelserne retter sig mod. Dette får en afgørende betydning for, hvilke læringsmiljøer og hvilke former for lærepladser, der fremover bliver vigtige at styrke og satse på.

Få ny viden og deltag i debatten om, hvordan vi kan skabe gode vekseluddannelser – nu og fremover.

Konferencen henvender sig til alle, der interesserer sig for erhvervsuddannelserne; erhvervsskoler, professionshøjskoler, forskningsinstitutioner, faglige udvalg, interesseorganisationer etc.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på

Pris for hele konferencen er 1.695 kroner ekskl. moms.

Følg også med på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende løfter sløret for hele konferenceprogrammet.

Program

09.00

Ankomst og indskrivning

09.30

Velkomst

v/centerleder Camilla Hutters

09.40

Det politiske fokus på erhvervsuddannelserne

v/Signe Tychsen Philip, kontorchef for Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser, Børne- og Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet om de politiske initiativer på erhvervsuddannelsesområdet

10.00

Uddannelse mod og på fremtidens arbejdsmarked

v/ Ove Kaj Pedersen, politiolog og professor emeritus v. CBS og Arnt Louw, lektor og ph.d. v. Center for Ungdomsforskning (CeFu), Aalborg Universitet

Hvad er det for et arbejdsmarked, fremtidens faglærte skal uddannes til? Og hvordan kan fremtidens arbejdsplads geares til at være et godt læringsmiljø for elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse?

10.45

Pause

11.00

Workshoprunde 1

Se workshops nederst på siden

12.15

Frokost

13.15

Årets DEP

v/ Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskole

De tre bedste afgangsprojekter fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik præmieres.

Vinderne udvælges blandt afgangsprojekter fra alle dele af landet og afspejler dermed mangfoldigheden blandt projekterne fra 2020/2021. Afgangsprojekterne er illustrative billeder på lærerarbejdet på landets erhvervsskoler, og hvert projekt udmærker sig blandt andet ved deres indsigtsfulde analyser af de problemstillinger og udviklingsmuligheder, der er rundt omkring på erhvervsskolerne.

Læs mere om Årets DEP-opgave på www.depopgave.dk, hvor du også kan finde de nominerede afgangsprojekter.

13.45

Fremtidens praktikformer – paneldebat

v/ Stina Vrang Elias, formand for REU, Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent i SMV Danmark, Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand, DEG-B og Rikke Riis Jensen, Talsperson, FOA Ungdom

Facilitator: centerleder Camilla Hutters
I lyset af den nye trepartsaftale, hvordan skal fremtidens praktikformer se ud for at sikre øget gennemførsel og mindske korte aftaler?

14.30

Kaffepause

14.45

Workshoprunde 2

Se workshops sidst i programmet

16.00

Sæt mangfoldighed på dagsordenen på erhvervsuddannelserne – men hvordan?

v/Nina Groes, direktør i foreningen Divérs

Hvordan kan erhvervsuddannelserne sætte mangfoldighed og køn på dagsordenen og være med til at sikre bedre læringsmiljø og flere faglærte i fremtiden? Og hvordan kan virksomhederne arbejde med, at alle har lige muligheder for at få en læreplads?

16.45

Afrunding

v/centerleder Camilla Hutters

17.00

Vin ved Praxis

Workshops

På denne workshop vil du få indsigt i, hvordan man som virksomhed, institution eller organisation kan arbejde med diversitet og mangfoldighed. At arbejde med diversitet kan i nogle tilfælde opleves som konfliktfyldt og svært. Tekla Canger, lektor og Ph.d. på Københavns Professionshøjskole, vil med afsæt i erfaringer fra læreruddannelsen præsentere, hvordan man kan bruge det konfliktfyldte til at nuancere og udvikle et fælles sprog i arbejdet med mangfoldighed.

I Servicevirksomheden ISS har man arbejdet bevidst og strategisk med mangfoldighed og inklusion. Virksomhedens Head of People and Culture, Maria Hamm, vil på workshoppen præsentere arbejdet og de perspektiver, der ligger i at arbejde bevidst med mangfoldighed i en stor virksomhed.

Workshoppen faciliteres af Signe Rieland, National Center for Erhvervspædagogik

I denne workshop får du inspiration til, hvordan man kan arbejde med det læreplads- og virksomhedsopsøgende arbejde og derigennem understøtte behovet for at give flere ufaglærte en erhvervsrettet uddannelse.

På workshoppen møder du en virksomhedskonsulent, der deler erfaringer med at styrke samarbejdet mellem skoler i hovedstadsområdet og samarbejdet med virksomheder om opkvalificering af ufaglærte gennem projektet Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden (læs mere her). Erfaringerne fra projektet kan inspirere til skolernes arbejde med at løfte opgaven om at sikre alle elever en uddannelsesaftale.

Workshoppen faciliteres af Felicia Lind Benthien, National Center for Erhvervspædagogik

Hvad skal der til, for at både skole og praktiksteder kender elevernes uddannelsesforløb og hele tiden ved, hvor det er vigtigt at understøtte elevernes læring?

Tænketanken DEA har i en ny undersøgelse set på, hvad der skaber kvalitet i erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen viser blandt andet hvordan det står til med koblingen mellem skole og praktik i uddannelserne. Anne Fløe, seniorkonsulent i DEA præsenterer resultater fra undersøgelsen.

På Niels Brock har man arbejdet med at styrke dialogen med praktikstederne ved at udvikle et online site, der er målrettet de daglige oplæringsansvarlige og praktikvejledere. På sitet findes let tilgængelig information om de forskellige dele af uddannelsesforløbet og konkrete dialogguides, som vejlederne kan bruge i dialogen med eleverne i overgangene mellem praktik og skole. Niels Brock vil fortælle, hvad det kræver at få en god dialog med praktikstederne og hvordan man sikrer et godt samarbejde.

Workshoppen faciliteres af Pernille Hjermov, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Vekselvirkningen mellem praktik og skole, gør det udfordrende at skabe sammenhænge og koblinger på tværs af de forskellige læringsarenaer. På en række uddannelser kan overgangen fra skoleundervisningen til praktikken også medføre et praksischok, der kan medvirke til at elever stopper deres uddannelse.

For at styrke sammenhængen mellem skole og praktik, og for at modvirke praksischok arbejder man på Videnscenter for Velfærdsteknologi med forskellige former for praksisnær undervisning, der skal styrke elevernes til møde med praktikken. Desuden arbejder man med at inddrage simulationsøvelser undervejs i praktikken, for at givet bedre adgang til at elever kan øve sig, sideløbende med deres arbejde med autentiske opgaver i praktikken.

På workshoppen vil vi få indsigt i forskellige former for VR-forløb og simulationsøvelser og dele den nyste viden om potentialer og begrænsninger ved at inddrage den praksisnære undervisning i hhv. skoleundervisningen og praktikken.

Workshoppen faciliteres af Jan Bisgaard, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Har du spørgsmål?

Kontakt projektleder Christina Hartmann Nielsen
Mail chhn@kp.dk
Telefon 51 38 03 81