Gå til indhold

Information om coronavirus

AFLYST: Social- og specialpædagogik i profession og uddannelse

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 31. marts 2020
Kl. 09.30 - 15.30

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til årets konference om social- og specialpædagogik – under overskriften ’Social- og specialpædagogik i profession og uddannelse.

Program

09.30

Ankomst

Croissant samt kaffe, te og vand

09.45

Velkomst og præsentation af program

v/Kirsten Balle, Institutchef, Institut for Pædagoguddannelse, KP samt Lars Petersen, formand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

10.00

Når etikken bliver synlig

Når etikken bliver synlig – Identificering og håndtering af etiske situationer i det social- og specialpædagogiske arbejde.
v/ Jacob Birkler, Etiker, ph.d., Fhv. formand, etisk råd.

10.55

Kort pause

11.05

Inklusion - i lyset af eksklusion, neoliberal politik, magt og kontrol.

v/ Lotte Hedegaard Sørensen, lektor på Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet

12.00

Frokost

12.45

Masterclasses 1-5 (se særskilt program nedenfor)

14.15

Pause, frugt samt kaffe, te og vand

14.30

Socialpolitik og dens aktualitet for social- og specialpædagoger anno 2020.

V/ Knud Aarup, formand Landsforeningen Bedre Psykiatri, Fhv. direktør for Socialstyrelsen.

15.15

Tak for i dag

v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær Socialpædagogerne Nordsjælland

Masterclasses

1. Forskning i udvikling af kvalitet i sociale indsatser for mennesker med handicap og socialt udsatte.
v/ Leif Olsen, Seniorforsker, cand.scient.soc., ph.d., VIVE
Oplæg med udgangspunkt i forskning efterfulgt af dialog og refleksion i forhold til spørgsmålet om udvikling af kvalitet i sociale indsatser for mennesker med handicap og socialt udsatte.

2. Velfærdsteknologi i praksis
v/ Kim Frederiksen, Forstander Jonstrupvang
Med afsæt i egen praksis fortælles om erfaringer med at afprøve, udvikle og opfinde velfærdsteknologiske løsninger til fysisk handicappede. Herunder diskuteres vigtigheden af brugerinvolvering samt etiske udfordringer ved øget brug af velfærdsteknologi.

3. Dokumentation i social- og specialpædagogisk praksis – Når vi skriver om mennesker.
v/ Margrethe Hjerrild, lektor ved UCL Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg
Præsentation og diskussion af dokumentations styrker og udfordringer, og hvordan vi kan håndterer dem, og få skabt en kultur, hvor dokumentationen giver mening for både praksis og borgeren selv.

4. ”Sæt ord på den socialpædagogiske faglighed”
v/ Faglige sekretærer Rita Slangerup og Michel Kikkenborg, Socialpædagogerne
Præsentation og arbejde med værktøjskasse, som giver bud på, hvordan man som enkeltperson eller som arbejdsplads, kan arbejde med at ”spidsformulere” sin faglighed ud fra 9 socialpædagogiske kernebegreber.

5. Aktuelle tendenser på anbringelsesområdet
v/ Mette Lausten, Seniorforsker, VIVE
Hvem er de anbragte børn og unge, og hvor er de anbragt? Kan man tale om dem som en samlet enhed? Hvordan klarer de sig efter anbringelsen? Og hvad svarer de selv, når man spørger, hvordan de har det?