Gå til indhold

Information om coronavirus

Social- og specialpædagogik i profession og uddannelse

Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til årets konference om social- og specialpædagogik – under overskriften ’Social- og special-pædagogik i profession og uddannelse´.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 23. marts 2021
Kl. 09.30 - 15.30

Tilmeldingsfrist:

13. marts 2021

Tilmeld

Program

09.30

Ankomst, croissant samt kaffe, te og vand

09.45

Velkomst og præsentation af program

v/Kirsten Balle, Institutchef, Institut for Pædagoguddannelse, KP samt Lars Petersen, formand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

10.00

Når etikken bliver synlig

Identificering og håndtering af etiske situationer i det social- og specialpædagogiske arbejde v/ Jacob Birkler, Etiker, ph.d., fhv. formand, Etisk råd

10.55

Kort pause

11.05

Inklusion - i lyset af eksklusion, neoliberal politik, magt og kontrol

v/ Lotte Hedegaard Sørensen, lektor på Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet

12.00

Frokost

12.45

Masterclasses 1 - 5

14.15

Pause, frugt samt kaffe, te og vand

14.30

Socialpolitik og dens aktualitet for social- og specialpædagoger anno 2021

v/ Knud Aarup, formand for Landsforeningen Bedre Psykiatri, fhv. direktør for Socialstyrelsen.

15.15

Tak for i dag

v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær Socialpædagogerne Nordsjælland

Masterclasses

1 – Forskning i udvikling af kvalitet i sociale indsatser for mennesker med handicap og socialt udsatte.

V/ Leif Olsen, Seniorforsker, cand.scient.soc., ph.d., VIVE

Kompleksitet og sammensathed kendetegner de problemer som mange mennesker med handicap og socialt udsatte har. For at imødekomme disse problemer er
der brug for mange forskelige typer af viden og sociale indsatser fra mange forskelige professioner bl.a. fra det social- og specialpædagogiske område. Spørgsmålet er,
hvad kan forskning hjælpe os med i forhold til at få relevante viden om forholdet mellem borgernes problemer og de sociale indsatser, der skal til for at løse dem?
Jeg vil give et oplæg med udgangspunkt den relevante forskning jeg kender til og dernæst invitere til dialog og refleksion i forhold til spørgsmålet om udvikling af
kvalitet i sociale indsatser for mennesker med handicap og socialt udsatte.

2 – Velfærdsteknologi i praksis

V/ Kim Frederiksen, Forstander Jonstrupvang

Kim Frederiksen, der er forstander på Jonstrupvang, et bo og dagtilbud for voksne med Cerebral parese, vil med afsæt i egen praksis fortælle om erfaringer med at afprøve, udvikle og opfinde velfærdsteknologiske løsninger til fysisk handicappede. Kim vil også tale om vigtigheden af brugerinvolvering hvis implementeringen skal være succesfuld, og komme ind på etiske udfordringer ved øget brug af velfærdsteknologi.

AFLYST – 3 – Dokumentation i social- og specialpædagogisk praksis – Når vi skriver om mennesker.

Ved Margrethe Hjerrild, lektor ved UCL Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg

Hverdagen i den social- og specialpædagogiske praksis er præget af overvejelser og refleksioner omkring, hvordan vi skal dokumentere borgerens dagligdag. Der er et krav at pædagoger, og andet personale dagligt dokumenterer og registrerer deres arbejde med borgerne. I denne masterclass vil I blive præsenteret for dokumentations styrker og udfordringer, og hvordan vi kan håndterer dem, og få skabt en kultur, hvor dokumentationen giver mening for både praksis og borgeren selv. Der bliver præsenteret en række praksiseksempler på, hvordan dokumentationen kan være både befordrende, men også problematisk og svær. Endvidere vil I blive præsenteret for en række gode råd til, hvordan man laver god dokumentation.

4 – ”Sæt ord på den socialpædagogiske faglighed”

v/ Faglige sekretærer Rita Slangerup og Michel Kikkenborg, Socialpædagogerne

Socialpædagoger har ofte vanskeligt ved, helt præcist, at sætte ord på den socialpædagogiske indsats overfor borgeren.
Vi har gennem årtier talt om ”Det fælles tredje” og ”Den tavse viden”, men for at kunne legitimere faget, i et velfærdssamfund som efterspørger effektivitet, dokumentation og kvalitet, er det afgørende vigtigt, at den enkelte socialpædagog kan sætte ord på hvad hun udfører i hverdagen sammen med – og for – de mennesker hun står overfor.
Socialpædagogerne Storkøbenhavn har udviklet en værktøjskasse, som giver bud på, hvordan man som enkeltperson eller som arbejdsplads, kan arbejde med at ”spidsformulere” sin faglighed ud fra 9 socialpædagogiske kernebegreber.

5 – Aktuelle tendenser på anbringelsesområdet

v/ Mette Lausten, Seniorforsker, VIVE

Den danske anbringelsespolitik og –praksis er (igen) blevet højaktuelt efter Statsministerens nytårstale og udmeldingen om den en ny Barnets lov. Men hvad ved vi egentlig om området? Hvem er de anbragte børn og unge, og hvor er de anbragt? Kan man tale om dem som en samlet enhed? Hvordan klarer de sig efter anbringelsen? Og hvad svarer de selv, når man spørger, hvordan de har det? Mette Lausten giver sit bud på de aktuelle tendenser på anbringelsesområdet, både ud fra egen forskning og i perspektiv til regeringens udmeldinger.

Kontaktperson

Tim Vikær Andersen

Lektor

+45 41 89 80 16