Gå til indhold

Information om coronavirus

Social Friday: Hjælp anbragte børn og unge til et rigt børneliv med lige muligheder

Ved David Pedersen, De Anbragtes Vilkår

Praktisk information

Dato

Fredag d. 23. oktober 2020
Kl. 14.15 - 16.00

Pris

Gratis

Tilmelding

Kræver ikke tilmelding

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation der arbejder for at give anbragte børn og unge en stærkere stemme i samfundet med henblik på at give dem bedre mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Anbragte børn og unge kommer fra samfundets mest udsatte positioner. Det er børn hvis forældre ikke lykkes med forældreopgaven i en sådan grad, at vi som samfund vurderer det bedre at anbringe dem i plejefamilie eller på institution. Det et stort og vigtigt ansvar systemet påtager sig.

Desværre sker det for ofte, at systemet ikke lykkes med at stabe en stabil og tryg erstatning. Barnet oplever alt for tit skift, sammenbrud i anbringelsen og opbygger følelser som ensomhed og forkerthed undervejs i anbringelsesforløbet. Vi lykkes i for ringe grad med at hjælpe de anbragte frem som unge voksne med uddannelse og som en del af arbejdsmarkedet.

Noget skal ændres. Vi tror på at inddragelse af de anbragte selv, både nuværende og tidligere, er en afgørende brik. De anbragte har nødvendig viden om, hvad der er vigtigt i indsatsen, og hvad de oplever svært og hjælpsomt, for deres ungdomsliv og det liv de skal skabe efter anbringelsen. Derfor skal deres viden aktiveres som en ressource, og det kræver at deres stemme får en stærk og ligeværdig plads i debatten om udvikling af området.

Socialrådgiveren spiller en vigtig rolle i det anbragte barns liv og kan være med til at hjælpe anbragte børn og unge finde deres potentiale gennem inddragelse, rette indsats og rette opfølgning.

Kom med til en spændende eftermiddag hvor du kan lære De Anbragtes Vilkår at kende, høre personlige erfaringer i en spændende debat og få mulighed for en dialog omkring socialrådgiverens rolle og pejlemærker for udviklingen, set fra et brugerperspektiv.

Anne Homann Bjerregaard

Lektor

+45 51 38 02 96