Gå til indhold

Skriftlighed i socialt arbejde med børn, unge og familier

Med 'Barnets lov' er der kommet et øget fokus på, hvordan du i din sagsbehandling undgår stigmatiserende sprogbrug, der giver indtryk af, at børn og unge udgør et problem.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 1. februar 2023
Kl. 08.30 - 09.30

Tilmeldingsfrist:

18. januar 2023

Sted

Pris

Gratis

Se gerne webinaret sammen med dit team.

Tilmeld

Kom og få konkrete greb til, hvordan du styrker din skriftlighed i arbejdet med udsatte børn og unge.

Det skrevne ord i et børnesagsforløb er en vigtig del af den sociale indsats. Ofte tænker sagsbehandlere og andre involverede velfærdsmedarbejdere, at dokumentation er noget, som henvender sig til andre professionelle eller skal dokumentere forvaltningens arbejde, hvilket da også er et centralt formål. Men børn, unge og tidligere anbragte søger i stigende grad aktindsigt og skal også kunne læse sagsakterne, uden at det får negativ betydning for deres syn på sig selv og deres relationer.

Skriftligheden i det sociale arbejde har nemlig gennem en årrække fået mere og mere fokus fra både borgere og professionelle, og nu ser vi også det politiske niveau tage initiativ til at ændre på sprog og diskurser.

Barnets lov bygger på den politiske aftale ‘Børnene først’, og her lyder det:

”Begreber og ordlyd i lovgivningen må ikke betyde, at udsatte børn får det indtryk, at de er et problem, der skal løses. Derfor er aftaleparterne enige om at luge ud i al stigmatiserende sprogbrug i loven”.

Faglige indhold

På dette webinar zoomer vi ind på betydningen af de ord, vi bruger, når vi beskriver børn og unge i det sociale arbejde.

  • Du får indsigt i, hvordan børn og unge oplever at læse deres egen sag og de ord, de fagprofessionelle anvender.
  • Du får viden om vigtigheden af at inddrage barnet/den unge i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation samt kendskab til grundlæggende principper, du kan anvende, når du skriver om (og med) børn og unge.
  • Endelig får du viden om sprogets identitetsskabende betydning for børn og unge og konkrete greb til, hvordan du kan styrke dit skriftlige arbejde med dette in mente.
  • Webinaret slutter af med refleksionsspørgsmål ift. at udvikle en forbedret skriftlig praksis, som du efterfølgende kan drøfte i jeres team, for at sikre omsætning af viden fra webinaret.

Se webinaret med dine kolleger

Webinaret er for alle, der arbejder med at beskrive børn, unge og familier i udsatte positioner, særligt myndighedsrådgivere, men også fagprofessionelle som fx pædagoger, der er tilknyttet døgninstitutioner eller plejeforældre, der eksempelvis udarbejder statusbeskrivelser, lærere, der skriver underretninger eller lign.