Gå til indhold

Seminardag om skrivedidaktik

Få indsigter fra projektet 'Lolland skriver'.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 31. august 2023
Kl. 10.00 - 14.00

Pris

500 kr. (ekskl. moms)

20 gratis pladser til studerende (først-til-mølle).

Tilmeldingsfrist

17. august 2023

Tilmeld

Kom til denne seminardag, hvor du kan høre om projekt ‘Lolland skriver’.

Der vil blive præsenteret tiltag og resultater fra projektets første to år, hvor projektgruppen har arbejdet med lærere i 5. og 6. klasse.

Program

10.00

Lolland skriver – praksisnær skrivedidaktik

Peter Heller Lützen, projektleder, NVL

I Lolland skriver arbejder vi med konkret udvikling af skrivedidaktisk praksis på tværs af fag. Det faglige udgangspunkt er skrivning som læringsunderstøttende aktivitet integreret i fagenes arbejdsformer.

Alle folkeskoler i Lolland Kommune er med, og vi præsenterer tiltag og resultater fra projektets første to år, hvor vi har arbejdet med lærere i 5. og 6. klasse.

10.45

Pause og kort gåtur til workshops

11.00

Workshops

A) Klassens skrivemiljø, lokale K2.05

Lise Overgaard Nielsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon

I Lolland skriver har vi arbejdet med brugen af de lokaler, hvor eleverne skriver. Hvordan kan opslag på vægge og indretning af skrivemiljøer have stilladserende funktioner for både lærere og elever?

Målet er bl.a. at gøre tingene synlige og tilgængelige for eleverne og at frigøre lærerens ressourcer til det vigtigste.

B) Skrivning i det tænkende klasserum, lokale K2.06

Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon

I det tænkende klasserum arbejder man undersøgende, og alle er skriftligt aktive i arbejdet med fælles refleksioner.

Ideerne bag ’det tænkende klasserum’ stammer fra matematik, men er på flere af Lollands skoler udbredt til andre fag. Workshoppen giver et indblik i skrivning i det tænkende klasserum.

C) Elevernes refleksioner over egen skrivning, lokale K3.12

Bonnie Vittrup, adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Sideløbende med Lolland skriver taler vi med udvalgte elever om deres tanker om skrivning i skolen.

Vi undersøger deres udvikling som skrivere i skolen, og hvordan de forstår sig selv som skrivere. Vi ser bl.a. på, hvilke erfaringer de trækker de på, og hvilke opgaver og skrivesituationer de bedst kan lide.

 D) Skrivedidaktiske tiltag, lokale K3.22

Peter Heller Lützen, projektleder, NVL

Lolland skriver har som mål at skabe mere faglig deltagelse for eleverne.

Gennem observationer og samtaler med lærerne undersøger vi, hvordan projektets forskellige tiltag virker i klasserne. Vi ser på, hvad der kan styrke elevers faglige skrivning på tværs af skoler og fag.

12.00

Frokost

12.45

Kort opsamling og kaffe og kage

Peter Heller Lützen, projektleder, NVL

13.00

Elevers sprog om tekster

Marie Dahl Rasmussen, post.doc. på DPU og lektor på KP

I projektet ‘Elevers skrivning – tekster og sprog’ undersøger vi sammenhænge mellem elevers skrivekompetence og deres metasproglige viden, dvs. de måder, de tænker og taler om tekster på.

Jeg diskuterer denne sammenhæng med udgangspunkt i eksempler på, hvordan elever taler om deres egne tekster i interview og gruppearbejde.

14.00

Tak for i dag

Kontaktperson

Jacob Spangenberg

Konsulent

+45 41 89 89 59