Gå til indhold

Information om coronavirus

Samarbejde om den inkluderende skole

Fra dekoration til innovation

Praktisk information

Dato

Fredag d. 21. august 2020
Kl. 10.00 - 16.00

Pris

1.000 kr.

Tilmeld

I skoler og kommuner satsets der på flerfagligt samarbejde som et svar på skolernes inklusionsudfordring. Det lykkes nogle gange bedre end andre.

I forskningsprojektet Approaching Inclusion har vi i de sidste fire år udforsket samarbejdet mellem lærere, interne og eksterne ressourcepersoner og undersøgt samarbejdets betydning for udviklingen af en mere inkluderende skole. Projektet bidrager med en dybere forståelse af samarbejdets DNA og med viden om samarbejdets betydning for børns muligheder for at deltage i skolens fællesskaber.

Så kom og bliv klogere på samarbejdets muligheder og udfordringer, ledelsens rolle i det flerfaglige samarbejde, samt hvordan samarbejdet i højere grad kan bidrage til at udvikle en mere inkluderende skole.

Konferencen byder på oplæg fra projektets forskere samt kollegaer, der forsker i lærere og pædagogers samarbejde i relation til inklusion

Program

09.00

Morgenmad og indskrivning

10.00

Velkommen og kort introduktion til forskningsprojektet Approaching Inclusion (AppIn)

v/ Projektleder Janne Hedegaard Hansen
Hvad er samarbejde? Hvad samarbejdes der om? Hvordan samarbejdes der, hvem samarbejder og hvornår samarbejdes der?

10.30

At skabe nyt eller fastholde det, der er? Præsentation af projektets centrale fund

v/ Lektor Maria Christina Secher Schmidt
Forskning i samarbejde karakteriserer det gode samarbejde som klar kommunikation, tillid og gode relationer. Vi udfordrer denne forståelse og peger på behovet for i højere grad at krydse klinger og bruge faglige forskelle til at skabe forandring. Med udgangspunkt i projektets fund, rejser vi spørgsmålet om, hvorvidt forståelsen af det gode samarbejde mest er til gavn for de, der skal samarbejde, eller for udviklingen af en mere inkluderende skole?

11.15

Pause

11.30

Samarbejde som intensitet og potentialitet i nærmeste praksisforskelle

v/ Rune Cordsen, ph.d.-studerende på DPU og lektor på KP

12.00

Udfoldelse af pædagogfaglighed i skoletiden og samarbejdsperspektiver

v/ Cristina Gulløv, ph.d.-studerende på DPU og lektor på UCSyd

12.15

Frokost

13.15

At mødes er at samarbejde

v/ Adjunkt Charlotte Riis Jensen
Samarbejdet mellem lærere, interne og eksterne ressourcepersoner foregår ofte på møder, hvor der forhandles om forståelser af problemer og idéer til løsninger med udgangspunkt i en bekymring. Mens lærerne ofte står alene i klasserummet og skal omsætte nye strategier til konkret praksis. Denne organisering ændrer ikke grundlæggende ved skolernes praksis, og det er ikke muligt at identificere forskydninger i grænsen mellem inklusion og eksklusion som resultat af samarbejdet.

14.00

Gruppediskussion og fælles drøftelser

14.30

Pause med kaffe og kage

14.45

Samarbejde som dekoration – barrierer for innovation i samarbejdet

v/ Lektor Mette Molbæk
Den gode vilje, høje ambitioner og forskellige fagligheder kan ikke nødvendigvis overskride strukturelle og organisatoriske barrierer i samarbejdet. Forskellige funktioner, mål og rettetheder samt en dominerende konsensuskultur er vanskelig at bryde med, når ledelse af samarbejdsprocesser generelt er fraværende.

15.30

Fra dekoration til innovation: Muligheder for forandring gennem samarbejde

v/ Janne Hedegaard Hansen
Hvilke muligheder og løsninger kan der peges på, så samarbejdet rent faktisk bidrager til at skabe den nødvendige forandring i arbejdet med at udvikle en mere inkluderende skole? Vi giver vores bud herpå.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Janne Hedegaard Hansen, projektleder og leder af Nationalt Forskningscenter for Udsatte Børn og Unge
Charlotte Riis Jensen, adjunkt, Absalon
Mette Molbæk, lektor, VIA
Maria Christina Secher Schmidt, lektor, KP